اطلاعات قابل اعتماد و دقیق در مورد زندگی در ایالات متحده برای تازه واردان.

از ما سوال بپرسید!

ما از طریق رسانه‌های اجتماعی ذیل برای شما معلومات ارایه می‌کنیم:

زندگی در ایالات متحده

ایالات متحده فرآیند اسکان مجدد

مقالات جدید

یک موضوع را انتخاب کنید!
یک موضوع را انتخاب کنید!
یک موضوع فرعی انتخاب کنید
یک موضوع فرعی انتخاب کنید

در باره Settle In

Settle In بهترین جا برای پیدا کردن معلومات صحیح و مورد اعتماد درباره اسکان مجدد در ایالات متحده است. پلتفورم های دیجیتال Settle In به چندین زبان قابل دسترس بوده و فراهم کنندهٔ منابع، معلومات، و همکاری به زبان خود تازه واردان ایکه به ایالات متحده مستقر میشوند میباشد.