اگر شخصی به شمارهٔ سوشیل سیکوریتی یا اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کند، می‌تواند از آن برای برداشتن پول از حساب بانکی شما، ارتکاب جرم با استفاده از هویت شما، دریافت مزایا به نام شما یا سرقت بازپرداخت مالیات شما استفاده کند. در ادامهٔ این مقاله به مطالبی همچو علائم هشداردهندهٔ دزدیده شدن هویت شما، آنچه سارقان با این اطلاعات می توانند انجام دهند، اقدامات احتیاطی که می توانید برای محافظت از هویت خود انجام دهید، و اگر متوجه شدید متضرر جنایتی به نام سرقت هویت هستید، چه کاری باید انجام دهید،‌ پرداخته شده است.

 

 

ذیلأ پنج راه معمول وجود دارد که ممکن است از سرقت هویت متضرر شوید:

 

۱. یک سارق هویت می تواند از کارت اعتبار یا کریدت کارت شما استفاده کند یا پول را از حساب بانکی شما خارج کند.

  • علائم هشدار دهنده: خریدها یا برداشت پول هایی را در کارت نقدی، کارت اعتبار یا صورت حساب بانکی خود مشاهده می کنید که شما آنرا انجام نداده اید.

 

  • اقدامات احتیاطی: صورت حساب های بانکی و کارت اعتبار خود را مکررأ بررسی کنید، و ثبت نام برای هشدارهای متنی یا ایمیلی در صورت فعالیت یا خرید از حساب تان را در نظر بگیرید.

 

۲. یک سارق هویت می تواند بازپرداخت مالیات شما را بدزدد یا از شمارهٔ سوشیل سیکوریتی شما برای کار کردن استفاده کند.

  • علائم هشدار دهنده: از اداره مالیات (ادارهٔ درآمد داخلی) اخطاری دریافت می کنید مبنی بر اینکه بیش از یک اظهارنامهٔ مالیاتی به نام شما ثبت شده است، یا دریافت یاداشت کتبی از طریق نامه از طرف کارفرمایی که هرگز برای آن کار نکرده اید.

 

  • اقدامات احتیاطی: کارت سوشیل سیکوریتی خود را با خود حمل نکنید مگر اینکه در آن روز به آن نیاز داشته باشید و آن را در مکان امن در خانه نگهداری کنید. اطمینان حاصل کنید که هرگونه ارتباطات الکترونیکی که حاوی شمارهٔ سوشیل سیکوریتی شماست رمزگذاری شده است. در مجموع، شما باید شمارهٔ سوشیل سیکوریتی خود را فقط به کارفرما، یک سازمان دولتی، بانک یا شرکت کارت اعتبار یا کریدت کارت خود ارائه دهید.

۳. یک سارق هویت می تواند از بیمهٔ صحی شما برای دریافت مراقبت های صحی استفاده کند.

  • علائم هشدار دهنده: شما برای مراقبت های صحی که دریافت نکرده اید صورتحساب ها و بل ها دریافت می کنید.

 

  • اقدامات احتیاطی: سوابق صحی، صورتحساب های صحی و معلومات بیمهٔ خود را در مکان امن نگهداری کنید. اگر مدارک و اسناد صحی یا نامه هایی را که حاوی معلومات صحی یا بیمهٔ شخصی است دور میداندازید، ابتدا آن را پاره و خرد کنید.

 

۴. یک سارق هویت می تواند از معلومات شما برای درخواست مزایای بیکاری یا unemployment استفاده کند.

  • علائم هشدار دهنده: شما از ادارهٔ بیکاری یا unemployment ایالتی یا کارفرما در مورد مزایای بیکاری که برای آن درخواست نکرده اید یاداشت دریافت می کنید.

 

  • اقدامات احتیاطی: شمارهٔ سوشیل سکیوریتی، اوراق معاش و اسنادی را که از کارفرمای خود دریافت می کنید در مکان امن نگهداری کنید. اگر این اسناد را دور انداختید، آنها را پاره و خرد کنید.

 

۵. یک سارق هویت می تواند از معلومات شما برای دریافت اعتبار/کریدت یا خدمات به نام شما استفاده کند.

  • علائم هشدار دهنده: وقتی گزارش اعتبار/کریدت ریپورت خود را بررسی می کنید، حساب هایی برای کارت های اعتبار، قرضه های بانکی، خدمات تلیفون همراه، خدمات آب و برق (مانند گاز یا برق) دریافت می کنید که شما آنرا باز نکرده اید.

 

  • اقدامات احتیاطی: گزارش اعتبار/کریدت ریپورت خود را به صورت رایگان با مراجعه به: AnnualCreditReport.com مرور کنید. گزارش اعتبار سوابقی است که شرکت ها از سابقه بازپرداخت قرضه و اعتبار شما نگهداری می کنند تا قرضه دهندگان بتوانند تصمیم بگیرند که آیا به شما قرضه بدهند یا خیر.

 

اگر مشکوک هستید که قربانی سرقت هویت هستید، بلافاصله به IdentityTheft.gov مراجعه کرده و اقدام کنید.