افغان هایی که از طریق مرز مکسیکو وارد ایالات متحده می شوند ممکن است در مورد پروسهٔ پناهندگی، جواز کار، مزایای اسکان مجدد و سایر مسائل مربوط به مهاجرت سوالاتی داشته باشند.

 

سوال: شنیده ام که برای افرادی که می خواهند از مکسیکو وارد ایالات متحده شوند تا برای پناهندگی (اسایلم) درخواست بدهند، پروسهٔ جدیدی ایجاد شده است؟ این موضوع از چه قرار است؟

پاسخ: بر اساس پالیسی مرزی فعلی ایالات متحده، افرادی که مایل به درخواست پناهندگی در ایالات متحده هستند، هدایت داده می شوند تا از اپلیکشن تلیفون همراه به نام CBPOne برای تعیین قرار ملاقات برای حضور در یک بندر ورودی ایالات متحده استفاده کنند. پس از ورود به ایالات متحده، پولیس مرزی این افراد را در پروسهٔ اخراج فوری قرار خواهند داد و این افراد برای اینکه برای شان اجازهٔ درخواست اسایلم و یا پناهندگی در ایالات متحده داده شود، باید ثابت سازند و نشان دهند که "ترس معتبر" از آسیب دیدن را پس از بازگشت به کشور اصلی خود دارند. این تغییرات اخیر در پالیسی های مرزی ایالات متحده صحنه را برای واجد شرایط بودن برای پناهندگی برای افرادی که پس از ۱۱ ماه می سال ۲۰۲۳ بدون اتمام چک و بازرسی در مرز ورودی وارد ایالات متحده شده اند، به خاطر رسیدن به ایالات متحده از کشورهای دیگر عبور کرده و قبل از آمدن به ایالات متحده به هیچ یک از این کشور ها درخواست پناهندگی نداده اند، دشوارتر ساخته است.

 

سوال: آیا در مرز ایالات متحده و مکسیکو با افغان ها برخورد متفاوتر از سایر مهاجرین میشود؟

پاسخ: افغان‌هایی که از طریق مرز جنوبی با مکسیکو وارد ایالات متحده می‌شوند، هیچ گونه برخورد یا رفتار ترجیحی یا خاصی دریافت نمی‌کنند، اما در عوض با آنها مانند هر شهروند غیر آمریکایی دیگری که به دنبال ورود به ایالات متحده بدون ویزای معتبر هستند، برخورد می‌شود.

 

سوال: آیا پروسهٔ اسایلم یا پناهندگی برای افغان هایی که از مکسیکو وارد ایالات متحده می شوند همانند افغان هایی است که از طریق عملیات استقبال از متحدان Operation Allies Welcome (OAW) به ایالات متحده آورده شده اند؟

پاسخ: مانند همه پناهجویان، افغان هایی که از طریق مرز جنوبی وارد ایالات متحده می شوند باید ظرف یک سال پس از ورود درخواست پناهندگی بدهند. ممکن است برای افرادی که وضعیت حفاظت شدهٔ موقت (TPS) یا پرول دارند، استثنایی از مهلت یک سالهٔ درخواست به پناهندگی وجود داشته باشد. بر خلاف کسانی که تحت عملیات استقبال از متحدان (OAW) به ایالات متحده پرول داده شدند، افغان‌هایی که از مرز جنوبی می‌آیند، حق رسیدگی سریع به درخواست‌های پناهندگی خود را ندارند. در حال حاضر، زمان عادی رسیدگی به درخواست های پناهندگی غیر OAW چندین سال است.

 

سوال: وضعیت محافظت شدهٔ موقت یا TPS چطور؟ آیا افغان هایی که از مکسیکو وارد ایالات متحده می شوند، واجد شرایط درخواست برای وضعیت محافظت شدهٔ موقت هستند؟

پاسخ: وضعیت محافظت شدهٔ موقت (TPS) به اتباع کشورهای خاصی که به دلیل ناآرامی های داخلی یا آفات طبیعی دچار اختلال شدید می شوند، اجازه می دهد در ایالات متحده باقی بمانند و برای یک دورهٔ موقت برای جواز کار درخواست دهند. (TPS) برای افغانستان در ماه می ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده به مدت ۱۸ ماه تعیین شد و در سپتمبر ۲۰۲۳ برای یک دورهٔ ۱۸ ماههٔ دیگر تمدید و مجدداً تعیین شد. تحت لایحهٔ فعلی، افغان هایی که از ۲۰ سپتمبر ۲۰۲۳ به طور مداوم در ایالات متحده اقامت دارند و از ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ به طور مداوم در ایالات متحده حضور فزیکی دارند، می توانند برای TPS درخواست دهند. این لایحه شامل افرادی می شود که در محکمهٔ مهاجرت کیس های دیپورت و خروج شان از خاک ایالات متحده در جریان است. افغان‌هایی که از مکسیکو وارد ایالات متحده شده‌اند و در مراحل اخراج هستند قویاً تشویق می‌شوند که قبل از درخواست TPS با یک وکیل مهاجرت یا نمایندهٔ معتبر وزارت عدلیه در مورد وضعیت قانونی و گزینه‌های خود مشورت کنند.

 

سوال: آیا افغان هایی که از راه مکسیکو وارد ایالات متحده می شوند اجازه کار در ایالات متحده را دارند؟

پاسخ: افغان هایی که مطابق بخش 212(d)(5) قانون مهاجرت و ملیت (INA) از اقامت مشروط یا پرول برخوردار می شوند، ممکن است واجد شرایط درخواست برای جواز کار باشند. با این حال، اگر آنها فقط یک دورهٔ کوتاه مدت از اقامت مشروط یا پرول دریافت کنند، ممکن است هیچ راه عملی برای دریافت جواز کار قبل از انقضای معیاد پرول آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه، بسیاری از افرادی که از طریق مرز جنوبی وارد می‌شوند، تنها پس از ارائهٔ درخواست پناهندگی و منتظر ماندن آن برای ۱۵۰ روز، می‌توانند برای جواز کار درخواست کنند. و یا اگر به وضعیت محافظت شدهٔ موقت TPS درخواست داده و TPS دریافت کرده باشند هم میتوانند جواز کار دریافت کنند.

 

سوال: آیا افغان هایی که از مکسیکو وارد ایالات متحده می شوند می توانند کمک اسکان مجدد دریافت کنند؟

پاسخ: افغان هایی که الی۳۰ سپتامر سال ۲۰۲۳ طبق بخش 212(d)(5) قانون مهاجرت و ملیت INA از اقامت مشروط یا پرول برخوردار می شوند و همسر و فرزندان آنها که بعد از این تاریخ اقامت مشروط دریافت می کنند، واجد شرایط دریافت مزایا و خدمات اسکان مجدد از طریق ادارهٔ اسکان مجدد پناهندگان الی تاریخ انقضای پرول آنها یا تا ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۳، هر یکی از این تاریخ ها که دیرتر باشد، میباشند. هنگامی که مدت پرول یا اقامت مشروط یک فرد فاقد اعتبار میشود، حتی اگر درخواست پناهندگی داده باشد، دیگر واجد شرایط دریافت مزایای اسکان مجدد نیست. با این حال، در صورت دریافت پناهندگی، یا اقامت دائم بر اساس ویزای مهاجرت خاص یا SIV، یک فرد واجد شرایط دریافت مزایا و خدمات اسکان مجدد خواهد بود.

 

 

سوال: آیا افغان هایی که از مکسیکو وارد ایالات متحده می شوند می توانند اعضای خانوادهٔ خود را برای پیوستن به آنها به ایالات متحده بیاورند؟

پاسخ: فقط کسانی که برای شان وضعیت ریفیوجی، پناهندگی داده شده است یا هم اقامت دائمی قانونی یا شهروندی ایالات متحده را دریافت کرده اند، یا کسانی که وضعیت قربانیان قاچاق انسان (ویزای T) یا قربانیان جرم (ویزای U) به آنها اعطا شده است، می توانند برای آوردن اعضای فامیل خود به ایالات متحده درخواست دهند.

 

سوال: آیا افغان هایی که از طریق مکسیکو وارد ایالات متحده می شوند می توانند از کمک حقوقی رایگان در مورد کیس های مهاجرت خود مستفید شوند؟

پاسخ: افغان هایی که پرول یا اقامت مشروط دریافت کرده اند ممکن است واجد شرایط دریافت کمک رایگان در مورد کیس های مهاجرت قانونی خود باشند، اما به دلیل تقاضای زیاد برای کمک حقوقی مهاجرت، در حال حاضر خدمات حقوقی کم هزینه یا رایگان برای کسانی که در جریان طی مراحل کیس های مهاجرت هستند و یا هم کسانی که به دنبال درخواست به پناهندگی هستند، محدود است.

 

کسانی که به مشاورهٔ حقوقی مهاجرتی نیاز دارند، می توانند با Welcome Legal Alliance از طریق لینک  https://welcome.us/legalalliance/resources-for-afghans  تماس بگیرند، فورم درخواست کمک حقوقی مجانی نهاد اول حقوق بشر را Human Rights First PALAintake form خانه پری کنند و یا هم با فهرست ملی ارائه دهندگان خدمات حقوقی غیرانتفاعی از طریق این لینک https://www.immi.org/en/Info/get-legal-help مشورت کنند. سازمان AILA همچنین یک فهرستی از وکلای کم هزینه را دارد که به افغان ها کمک می کنند تا در قبال پیشبرد کیس های مهاجرتی شان خدمات حقوقی دریافت کنند.

 

مهم است که از سوء استفادهٔ کلاهبرداران مهاجرتی خودداری کنید، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که فقط از یک وکیل دارای جواز یا نمایندهٔ معتبر وزارت عدلیه کمک بگیرید.