در حالات اضطراری ناشی از حوادث طبیعی مانند طوفان یا زلزله، دسترسی به برق، آب، غذا، حمل و نقل و شبکه های ارتباطی ممکن است برای روزها یا حتی هفته ها قطع شود. آماده کردن یک بستهٔ حالات اضطراری و در دسترس نگه داشتن آن به شما کمک می کند تا برای چنین حالات اضطراری که شما یا اجتماع که در آن زندگی میکنید را متاثر میسازد،‌ آماده باشید. ذیلأ لستی از محتویات یا اسباب و وسایلی که میتواند در یک بستهٔ حالات اضطراری خانگی یا جعبهٔ پلاستیکی به صورت امن گنجانیده شود و به راحتی قابل حمل و نقل باشد را برای شما ارائه میکنیم:

 

 • چراغ دستی با بطری یا بالتی های اضافی
 • ذخیرهٔ سه روزهٔ مواد غذایی فاسد نشدنی مانند غذاهای کنسرو شده یا خشک. (فراموش نکنید که باید هر شش ماه یکبار آب و مواد غذایی در این بسته را تبدیل کنید).
 • ذخیرهٔ آب آشامیدنی که به مدت الی سه روز برای شما و حیوانات خانگی شما بسنده باشد (توصیه می شود برای هر نفر یک گیلن آب در روز مد نظر گرفته شود).
 • اگر طفل خورد و نوپیدا دارید، باید سه روزه ذخیرهٔ شیر خشک یا غذای آمادهٔ اطفال، دایپر، دستمال مرطوب، و سایر لوازم ضروری که اطفال نوزاد ممکن به آن نیاز داشته باشد را داشته باشید.
 • چارجر های سولری یا خورشیدی یا پاور بانک و چارجر برای تلیفون ویا بطری های قابل چارج
 • رادیوی سیار با بطری و بطری های اضافی
 • بستهٔ کمک های اولیه و کتابچهٔ راهنمای استفاده آن
 • دواهای ضروری برای اعضای خانواده
 • وسیله برای باز کردن سر قوطی ها
 • پول نقد (پول میده بهتر است) و کریدت کارت ها
 • بوت های محکم و بادوام
 • کاپی اسناد شخصی مهم شما
 • اشپلاق
 • چاقوی جیبی و ظروف غذا خوری قابل استفادهٔ مجدد
 • گوگرد در میان یک جعبهٔ ضد آب
 • پتو یا کمپل
 • لباسهای گرم
 • ترپال پلاستیکی برای محافظت در برابر باران