به تاریخ ۸ جون ۲۰۲۳، ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) یک پروسهٔ ساده را برای افغان های دارای اقامت مشروط یا پرول که به ایالات متحده از طریق عملیات نجات متحدین/عملیات استقبال متحدین Operation Allies Rescue/Operation Allies Welcome (OAR/OAW) آورده شده بودند، برای درخواست اقامت مشروط یا پرول مجدد و تمدید جواز کار اعلام کرد. برای معلومات بیشتر در مورد این پروسه به معلومات ارائه شدهٔ ذیل مراجعه کنید.

 

چه کسی باید برای اقامت مشروط یا پرول مجدد اقدام کند؟

هر افغانی که پس از انتقال به خارج از افغانستان پس از سقوط دولت سابق افغانستان در جولای 2021، اقامت مشروط یا پرول بشردوستانه (در کتگوری های OAR/OAW یا PAR در I-94) را دریافت کرده و درخواست پناهندگی یا اقدامی به اقامت دائم قانونی lawful permanent resident (LPR) در ایالات متحده نکرده است، باید قبل از پایان دوره فعلی اقامت مشروط یا پرول خود، پرول مجدد درخواست دهد. اگر درخواست شان برای پرول مجدد تأیید شود، ورق I-94 آنها اپدیت شده و تا یک دوره 2 ساله دیگر از اقامت مشروط یا پرول برخوردار میشوند.

 

چگونه برای اقامت مشروط مجدد یا re-parole درخواست کنم؟

متقاضیان پرول مجدد یا اقامت مشروط مجدد می توانند با تکمیل فورم I-131 درخواستی برای سند سفر به صورت آنلاین یا از طریق پست اقدام کنند. هیچ هزینه ای برای درخواست پرول مجدد وجود ندارد. دستورالعمل های دقیق برای تکمیل فورم I-131 را در ویب سایت USCIS میتوانید با استفاده از آدرس

https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals/re-parole-process-for-certain-afghans

مشاهده کنید.

 

  • برای درخواست آنلاین، هر متقاضی، از جمله کودکان، باید حساب myUSCIS خود را داشته باشد که به یک آدرس ایمیل شخصی ارتباط داده شده باشد.
  • برای ارسال درخواست از طریق پست، متقاضیان باید فورم I-131 را پر کنند و در بالای فورم بنویسند "RE-PAROLE". متقاضیانی که از طریق پست درخواستی های پرول مجدد خود را ارسال میکنند، باید حتمأ نسخهٔ ۰۶/۰۶/۲۰۲۳ فورم I-131 استفاده کنند.

 

آیا USCIS زمانی که درخواست من برای اقامت مشروط یا پرول مجدد را تأیید کرد، سند جواز کار (EAD) جدید نیز به من خواهد داد؟

پس از منظوری پرول مجدد، جواز کار متقاضیان این پروسه نیز تمدید میشود. برای درخواست EAD جدید نیازی به ارسال درخواستی جداگانه I-765 نیست. به منظور دریافت کارت تمدید شدهٔ EAD برای تثبیت جواز کار، متقاضیان پرول مجدد اگر درخواست خود را از طریق پست یا آنلاین ارسال میکنند، باید گزینهٔ درخواست کارت جدید را در I-131 (فورم آنلاین یا کاغذی) در صورتی که کارت EAD جدید میخواهد نشانی یا چک مارک نموده و در صورتیکه فورم خود را از طریق پست تسلیم میکنند باید در قسمت بالای فورم I-131 خود عبارت "OAW EAD" را بنویسند.

 

آنعده پرولی هایی که درخواست پناهندگی یا اقامت دایمی قانونی یا LPR کرده اند چکار باید کنند؟

آنعده از پرولی های که درخواست پناهندگی (فورم I-589) یا درخواست اقامت دایم قانونی یا LPR (فرم I-485) خود را با USCIS ثبت و ارسال کرده اند، نیازی به درخواست برای پرول مجدد ندارند (نکته: این امر در مورد فرزندان مجرد زیر 21 سال و همسران افرادی که تقاضای پناهندگی خود را ارسال کرده اند و در درخواستی اصلی شان نام اعضای فامیل شان گنجانیده شده است، نیز قابل تطبیق میباشد). USCIS، نظر به قضیهٔ هر درخواست دهنده، تمدید اتومات یا خودکار پرول و جواز کار به اساس اقامت مشروط یا پرول شما را برای دوسال دیگر اجراء خواهد کرد. پس از تمدید پرول، فورم I-94 شما نیز به طور خودکار آپدیت می شود و شما به وسیلهٔ فورم I-797C اطلاعیهٔ تمدید پرول و جواز کار خود را دریافت می کنید. فورم I-797C میتواند برای اثبات جواز کار در طول دورهٔ تمدیدی پرول استفاده شود. اگر بخواهید یک سند جواز کار معتبر دریافت کنید، می توانید با استفاده از فرم I-765 برای آن درخواست دهید. با این حال، برای اثبات اینکه شما میتوانید به صورت قانونی کار کنید، یک EAD جدید لازم نیست.

 

اگر برای وضعیت محافظت شده موقت (TPS) درخواست داده باشم، چی باید کنم؟

آنعده پرولی های که برای TPS درخواست داده اند و ولی برای وضعیت پناهندگی یا اقامت دایم قانونی LPR تا هنوزدرخواست نداده اند، به طور خودکار برای پرول مجدد در نظر گرفته نمی شوند و باید برای پرول مجدد درخواست دهند.

 

آیا می توانم پس از انقضای حالت پرول هنوز هم مزایای دولتی دریافت کنم؟

آنعده پرولی های افغان که معیاد پرول شان ختم شده باشد و برای شان اقامت مشروط یا پرول مجدد یا تمدید پرول داده نشده باشد، دیگر واجد شرایط دریافت مزایای دولتی نخواهند بود. صرف کسانیکه اقامت مشروط یا پرول آنها تمدید یا تجدید می شود، واجد شرایط دریافت مزایا میباشند.