بعد از ختم روز درسی در مکتب، بسیاری از اطفال در ایالات متحده در فعالیت های متمرکز بر ورزش، آمادگی فزیکی، آموزش، هنر ها، موسیقی، صحت، مشارکت در جامعه و فعالیت هایی برای آرامش بدن شرکت می کنند. به این نوع فعالیت ها که تحت نظارت انجام میشود، فعالیت های بعد از مکتب یا Afterschool Activities یا فعالیت های فوق برنامه یا Extracurricular Activities می گویند و بسیاری از اطفال از این طریق با هم دوست می شوند. فعالیت‌ های بعد از مکتب به اطفال این فرصت را میدهد تا با هم سن و سالان خود وقت بگذرانند، از معلمین خود یاد بگیرند و مهارت‌ های زندگی را بیاموزند که میتواند به آنها کمک کند در جامعهٔ جدید خود اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. این فعالیت ها یک راه عالی برای کمک به تازه واردان هست تا در کشور جدید و در مکتب احساس راحتی کنند.

 

ذیلأ برخی از انواع فعالیت های مشهور بعد از مکتب برای شما ارائه شده است.

 

 ورزش یا سپورت

بسیاری از اطفال در ایالات متحده بعد از مکتب ورزش کردن را انتخاب می کنند. فوتبال، بسکتبال، بیسبال، دوش، جیمناستیک، والیبال و آببازی در ایالات متحده مشهور هستند. پیوستن به یک تیم ورزشی یک راه عالی برای فرزند شما برای دوست یابی، صحتمند بودن، ورزش کردن و توسعهٔ مهارت های تیمی است.

 

هنر ها و موسیقی

مکتب طفل شما یا سایر سازمان‌ها در جامعه ممکن است پس از پایان روز درسی برنامه‌ های هنری و موسیقی را با هزینهٔ کم یا بدون هزینه ارائه دهند. این برنامه ها فعالیت هایی مانند رسامی، نقاشی، نوشتن، عکاسی، فیلم سازی، تئاتر، رقص یا آواز خواندن در گروه یا گروپ هنری را ارائه می دهند. برخی از برنامه های موسیقی، اجاره و آموزش آلات موسیقی را با هزینهٔ کم یا رایگان ارائه می دهند.

 

مشارکت در جامعه

اشتراک داوطلبانه یا رضاکاری شاگردان و خدمت در جامعه در بسیاری از مناطق ایالات متحده بسیار مهم است. برخی از ایالت‌ ها حتی برای فارغ‌ التحصیل شدن از لیسه به تعداد مشخصی از ساعات کار داوطلبانه نیاز دارند. سابقهٔ کار داوطلبانه و مشارکت اجتماعی هنگام درخواست برای یک کالج یا دانشگاه نیز یک نکتهٔ مثبت برای درخواست دهندگان میباشد.

 

از کجا می توانم معلومات بیشتر در مورد فعالیت های بعد از مکتب بدست بیاورم؟

مکابت، مراکز فرهنگی، عبادتگاه‌ها، کتابخانه‌ها، مراکز اجتماعی و سازمان‌ های غیرانتفاعی برخی از مکان‌ هایی هستند که ممکن است فعالیت‌ های بعد از مکتب را ارائه دهند. در مورد فرصت های فعالیت بعد از مکتب از ادارهٔ مکتب اطفال تان بپرسید. اکثر این فعالیت ها رایگان یا کم هزینه هستند و می توان آنها را طوری ترتیب داد که با تقسیم اوقات روزمره و مسئولیت های طفل شما در خانه دخالت نداشته باشند. همیشه مطمئن شوید که فعالیت های بعد از مکتب را که طفل شما تعقیب میکند، پالیسی و طرزالعمل هایی برای مصئون بودن طفل شما دارد. این میتواند شامل اطمینان از اینکه همه کارمندان و پرسنول فعالیت های بعد از مکتب سوابق جرمی بررسی شده دارند، یک تناسب مناسب بین تعداد اطفال و تعداد کارمندان این فعالیت ها است، کارمندان این فعالیت ها تریننگ های مناسبی را دریافت کرده اند، و برای فعالیت‌های ورزشی، فردی در محل موجود باشد که کمک‌ های اولیه و CPR را بداند.