زمانیکه درجهٔ هوا در ماه های فصل زمستان کاهش می یابد، حتی قرار گرفتن در معرض باد های سرد و سرمای شدید برای مدت کوتاه می تواند زندگی انسان را تهدید کند. طوفان های زمستانی و یخبندی ممکن باعث خرابی لین های برق گشته و خانهٔ تان بدون برق یا گرما شود. حتی اگر در مناطقی زندگی میکنید که کاهش درجهٔ هوا بطور معمول اتفاق نمی افتد، شما باید همیشه برای کاهش ناگهانی درجهٔ هوا آمادگی داشته و بدانید که در صورت قطعی برق و گرما چگونه گرم بمانید. این نکات ایمنی را هنگام کاهش درجهٔ هوا و سرمای شدید تعقیب کنید:

 

نکات ایمنی گرمایش خانه

• هرگز خانه را با منقل آشپزی یا اجاق گرم نکنید.

• بخاری های کوچک و قابل انتقال را از اشیای قابل اشتعال و سوختن مانند لباس ها دور نگه دارید. زمانی که در اتاق نمیباشید بخاری های کوچک و قابل انتقال را خاموش کنید.

• هرگز ماشین و اینجین موتر را در گاراژ یا محیط بسته روشن نگه ندارید. گاز کاربن مونوکساید خارج شده از موتر یک گاز بی بو، بی رنگ و بسیار زهری است که میتواند باعث مرگ شود.

• هرگز در داخل خانه آتش روشن نکنید مگر اینکه اجاق یا بخاری تصدیق شده به این منظور داشته باشید.

 

 

اگر برق و گرمایش خانه قطع شود چه باید کرد؟

• برای اعضای فامیل و حیوانات خانگی تان یک (پناهگاه امن در داخل خانه) در یک فضای کوچک ایجاد کنید. این پناهگاه باید از جریان باد و شمال بدور باشد.

• کلکین های اتاق (پناهگاه امن داخل خانه) تان را برای جلوگیری از ورود باد با کمپل، پرده های ضخیم تکه ای، جان پاک های کلان، یا پلاستیک عایق بندی کنید. در کنار هم بنشینید تا از حرارت بدن و گرمای بوجود آمده استفاده کنید.

• تمام کت های زمستانی، کمپل ها، جاکت ها و خریطه های خواب را که دارید در کنار خود بیاورید. اگر خیمه سفری دارید آن را نیز می توانید در داخل اتاق خود مستقر کنید.

• در های کابینت های زیر دستشوی آشپزخانه را باز نگه دارید تا نل های آب قابل دید باشد. این کار به جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدن نل ها کمک می کند.

 

نکات ایمنی دیگر در صورت وقوع طوفان زمستانی

• خود را از وقایع آگاه و مطلع نگه دارید. در صورت ضرورت، به منابع خبری محلی گوش دهید تا مطمئن شوید که در مورد هر گونه اعلام های اضطراری مطلع هستید. بطور مثال، بعضی اوقات در صورت قطع برق پناهگاه های موقت با گرمایش مناسب در مناطبق مختلف ایجاد گردد.

• موبایل خود را چارج نگه دارید.

• چراغ دستی، یک رادیو و باطری های اضافه را در دسترس قرار دهید.

• به مقدار کافی آب آشامیدنی تمیز را برای چند روز تا یک هفته ذخیره کنید. بوتل های خالی را با آب نل پٌر کنید تا در صورت یخ زدگی نل ها آب داشته باشید.

• اگر در سرمای شدید مجبور به بیرون رفتن از خانه هستید، زمان خود را در بیرون کم بسازید، لباس های ضخیم و گرم بپوشید، دستکش و مخصوصأ کلاه بپوشید (۴۰ فیصد گرمای بدن میتواند از سر انسان خارج شود). بودن در سرمای شدید می تواند باعث سرما زدگی یا (hypothermia) شود. هیپوترمی یا سرمازدگی یک حالت اکثرأ کشنده میباشد که زمانی که درجه حرارت بدن به زیر ۹۵ درجه فارنهایت می رسد، رخ می دهد. افراد مسن بیشتر در معرض هیپوترمی قرار دارند. سرما با باد منفی ۲۰ درجهٔ فارنهایت فقط در ظرف ۳۰ دقیقه باعث مشکل صحی جدی بنام یخ زدگی میشود. یخ زدگی میتواند باعث آسیب های جدی و دایمی به جلد و اندام ها گردد.

• در جریان طوفان های زمستانی موتر رانی نکنید. در صورتی که مشکلی ایجاد شود و شما در راه بمانید، سرک ها خطر ناک بوده و ممکن شما از قرار گرفتن در معرض سرما جان تان را از دست دهید.

• در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.