اگر تجربهٔ راه رفتن یا رانندگی کردن روی یخ را دارید، می‌دانید که چقدر سرک لغزنده و خطرناک است. اما وضعیت بسیار خطرناکتر در روی سرک به نام یخ سیاه یا Black Ice وجود دارد که تقریبأ غیر قابل دید می باشد. یخ سیاه بدون حباب هوا تشکیل می شود و میتواند کاملأ مانند سرکی که در آن رانندگی می کنید، بنظر برسد. بنابراین، مهم است بدانید که چه زمان و در کدام موقعیت ها یخ سیاه روی سرک شکل می‌گیرد تا رانندگان برای این خطر که غالباً غیر قابل دید می باشد آماده باشند.

 

یخ سیاه چه زمانی تشکیل می‌ شود؟

یخ سیاه اکثرأ در شب یا صبح وقت زمانی که درجهٔ حرارت در پایین ترین حد خود می باشد، تشکیل می شود.

 

یخ سیاه در کجا تشکیل می‌ شود؟

یخ سیاه بطور معمول در قسمت‌ هایی از سرک که آفتاب زیادی وجود ندارد، مانند سرک زیر درختان یا در یک تونل، تشکیل می‌شود. همچنان بیشتر در سرک هایی که ترافیک کمتری دارند، شکل می‌گیرد. یخ سیاه همچنان به آسانی بر روی پل های هوایی و جاده های زیر آن تشکیل می شود. این بخاطریست که هوا در این سطوح سرک سریعتر یخ می زند.

 

نشانه‌ های یخ سیاه کدام ها است؟
یخ سیاه بطور معمول در روی سرک ها نامرئی و غیرقابل دید میباشد. اما گاهی ممکن در شرایط نوری خاص در صبح وقت، روز روشن و یا هم شام قابل دید باشد. اگر سرک بیشتر رنگ سیاه کم رنگ را داشته باشد، اما یک قسمت پیش رو در نور به نظر روشن تر برسد، این ممکن است نشانهٔ یخ سیاه باشد. اگر در روز یا شب موترها را بدون دلیلی مشاهده کنید که بر روی جاده از مسیر منحرف و لغزیده باشند این نیز نشانهٔ یخ سیاه می باشد.

 

اگر با یخ سیاه روبرو شدید چه کاری انجام دهید؟
مهم‌ترین کاری که در صورت لغزیدن روی یخ سیاه باید انجام دهید این است که آرام بوده و خونسردی خود را حفظ کنید. بلافاصله پا را کاملاً از آکسلراتور یا پدال گاز برداشته و برک را فشار ندهید، که باعث می‌شود موتر بیشتر بلغزد. سعی کنید اشترنگ را بطور مستقیم نگه دارید، اما اگر فکر میکنید که عقب موتر در حال لغزیدن است، بسیار آرام اشترنگ موتر را در همان جهتی که می لغزد، بچرخانید. اگر اشترنگ را در جهت مخالف یا بیشتر از حد بچرخانید در حالی که لغزش می‌کنید موتر ممکن است به دور خود بچرخد و از کنترول خارج شود. اگر موترتان گیر یا منوال است، می‌ توانید همچنین سعی کنید به گیر پایین‌ تر تغییر دهید که به شما کنترول بیشتری بدهد.

 

یخ سیاه اکثر اوقات غیر قابل دید بوده و اغلب (اما نه همیش) در قطعات شکل می‌گیرد. اگر به یخ سیاه برخورد کردید می‌توانید در مناطق دیگر سرک حرکت کنید که روی آن برف و یا ریگ وجود داشته باشد تا کنترول موتر را دوباره بدست آورید. اگر از سرک بیرون شدید، سعی کنید به سمتی که کمترین آسیب را میرساند حرکت کنید.

 

بعد از برخورد با یخ سیاه، آرام مانده و اگر امکان دارد، منتظر تغییر دمای هوا یا تیم‌ های کمک که بر روی سرک ریگ و نمک می ریزند باشید. اما اگر مجبور به رانندگی هستید، با سرعت بسیار پایین رانندگی کنید و با استفاده از چراغ‌ های خطر یا همان اشاره های چهار سمت به دیگران بفهمانید که به دلیل خطر آهسته تر از سرعت عادی رانندگی می‌کنید.

 

سایر اقدامات احتیاطی عمومی هنگام رانندگی در یخ سیاه:

  • در صورت امکان، در شرایط یخبندان از رانندگی جلوگیری کنید مگر اینکه ضروری باشد.
  • با آرامی و آهسته سفر کنید. اگر با یخ سیاه یا شرایط خطرناک دیگری مواجه شوید این کار برای شما کنترول بیشتری میدهد.
  • با موتر های پیش رو فاصله کافی داشته باشید.
  • شیشه های جلویی و سایر شیشه های موتر را در زمان رانندگی پاک نگه دارید.
  • از چراغ های جلویی استفاده کنید تا به شما کمک کند تا هر چیز درخشان را که ممکن است یخ سیاه باشد، ببینید.