صحت روانی برای هر فرد ممکن نظر به فرهنگ، خانواده و یا تجربه های گذشتهٔ شان معانی متفاوتی داشته باشد. در ایالات متحده، مراقبت از صحت روانی شامل رسیدگی به تمام جنبه‌ های سلامت روانی فرد می باشد، از جمله اینکه چگونه استرس خود را کنترول و با اطرافیان برخورد و تعامل می‌ کنیم، یا احساس ذهن و بدن ما چگونه است. مشکلات مربوط به صحت روانی می‌ تواند از نخوابیدن در شب تا سوگواری و ناراحتی برای از دست دادن عزیزان، احساس ترس بدون دلیل یا افزایش استرس در محل کار یا خانه را شامل شوند. در ایالات متحده، صحبت کردن در مورد مشکلات صحت روانی و گرفتن کمک رایج تر شده است.

 

مراقبت از صحت روانی در خانه

برخی از افراد، مراقبت از صحت روانی را در خانه و در طول روز انجام میدهندد. به عنوان مثال، خارج شدن از خانه و گرفتن یک وقفهٔ کوتاه برای قدم زدن به منظور دوری از استرس وظیفه، صحبت نمودن با یک دوست یا عضو فامیل دربارهٔ مشکلی که آنها را نگران ساخته است، گرفتن خواب کافی برای استراحت دادن به بدن و ذهن، یا حتی نفس کشیدن عمیق. تمام این موارد می تواند صحت روانی را بهبود بخشد.

 

دریافت خدمات از طرف داکتر یا مشاور

برای بعضی افراد، ممکن مراقبت از صحت روانی نیازمند دریافت خدمات از سوی یک داکتر یا مشاور باشد که اکثرأ به آن درمان بیرون از شفاخانه گفته می‌شود. در ایالات متحده، امکانات زیادی برای یافتن خدمات برای بهبود سلامت روانی وجود دارد. از جمله می توان از مراجعه به داکتر فامیلی برای دریافت ادویهٔ کاهش استرس و بهبود خلق و خو نام برد و این همچنان می‌تواند شامل ملاقات با یک مشاور به صورت فردی یا با فامیل باشد تا تکنیک‌ هایی برای مقابله با مشکلات مشخص را آموخت.

 

گروپ های حمایتی

یکی از اشکال معمول دیگر برای کمک به صحت روانی گروپ های متشکل از افراد با زمینه‌ ها یا نگرانی‌ های مشابه، مانند گروپ کمک برای رفع غم و اندوه می باشد. این گروپ ها هم مزیت یادگیری مهارت های جدید و هم ملاقات با افراد جدید با تجربیات مشابه را فراهم می سازد. حتی می توان در برخی از این گروپ ها به صورت آنلاین شرکت نمود.

 

بستر شدن در شفاخانه

مراقبت از صحت روانی برای فیصدی بسیار کوچکی از افراد شامل بستری شدن و تداوی در شفاخانه میباشد. درمان در شفاخانه به طور کل فقط در حالتی نیاز خواهد بود که فرد علائم یا مشکلات صحت روانی پیچیده‌ ای داشته که ممکن برای مصئونیت خود یا دیگران اثر بگذارد. اگر هر موقعی احساس کردید که خود یا کسی را می‌ شناسید که به دلیل صحت روانی‌ شان در خطر هستند، میتوانید از هر نقطه‌ ای در ایالات متحده با شمارهٔ ۸-۸-۹ تماس گرفته تا به زبان انگلیسی و یا زبان‌ های دیگر خدمات سریع و فوری بدست آورید.

 

صحت روانی تأثیراتی فراتر از خود فرد نیز دارد که اغلب بر فامیل‌ ها و جامعه اثر می‌گذارد. بهبود صحت روانی شما میتواندد در بهبود روحیهٔ اطرافیان شما مانند اطفال، فامیل و افراد جامعه تاثیر بگذارد. صحبت کردن و اولویت بخشیدن دربارهٔ صحت روانی راهی است که میتواند به شما کمک کند تا به اهداف زندگی خود در ایالات متحده برسید.

 

دانستن اینکه از کجا باید آغاز نمود ممکن بسیار طاقت فرسا باشد، مخصوصأ زمانی که فکر و نظریهٔ صحت روانی برای شما یا فامیل تان جدید باشد. یک گزینه می تواند صحبت کردن با داکتر فامیلی باشد. شما همچنان می توانید برای جستجوی خدمات صحت روانی در منطقهٔ خود از این لینک استفاده کنید:

https://findtreatment.gov