علاوه بر پرداخت کرایهٔ خانه، هنگام گرفتن خانهٔ کرایی مصارف دیگری نیز وجود دارد که مسئولیت پرداخت آنها را برعهده خواهید داشت. دانستن این مصارف اضافی قبل از امضای اجاره نامه یا قرارداد خط مهم است.

تسهیلات

تسهیلات یک اصطلاح کلی برای خدمات مورد نیاز ضروری برای هر خانه مانند گاز، برق، آب یا صفائی است. این خدمات توسط شرکت ها یا ازطریق منطقه یا شهر شما، ارائه می شود. گاز یا برق ممکن برای گرم کردن و برق برای سرد ساختن خانه استفاده شود. هر خانهٔ کرایی دارای برق برای تأمین انرژی برای لوازم و وسایل خانه و چراغ ها میباشد. بطور معمول یک کرایه نشین مسئول پرداخت مصارف گاز و برق است. در برخی مواقع ممکن است در اجاره نامه، شما موظف به پرداخت هزینه های دیگری مانند آب و یا صفائی نیز باشید.

برخی از تسهیلات ممکن است در اجاره نامهٔ شما درج شده باشد و ممکن است مجبور باشید هزینه های دیگری را پرداخت کنید.اما تمام تسهیلاتی که مسئول پرداخت آنها هستید در اجاره نامهٔ شما ذکر خواهد شد. زمانی که به خانهٔ کرایی خود نقل مکان می کنید، باید با شرکت های ارائه کنندهٔ خدمات، اکانت یا حساب کاربری به نام خود باز کنید. صاحبخانه یا شرکت مدیریت خانه نام شرکت هایی را که برای ایجاد حساب به آنها نیاز دارید به شما خواهد داد. شما بطور معمول در هر ماه از این شرکت های ارائه کنندهٔ خدمات مانند برق یا گاز، بل برای پرداخت دریافت می کنید. اگر تا تاریخ نوشته شده بل خود را پرداخت نکنید، ممکن است مجبور به پرداخت جریمه شوید.

قبل از امضای اجاره نامه، ممکن است بتوانید از صاحبخانه یا شرکت مدیریت خانه یا با تماس گرفتن با شرکت های مربوطه، یک تخمینی از مصارف ماهانهٔ خانه را دریافت کنید. اما به یاد داشته باشید که این مصارف می تواند ماه به ماه تغییر کند. با این حال، صرف نظر از اینکه مصارف چقدر است، شما همیشه باید در مصرف انرژی و آب صرفه جویی نمایید. همچنان، نظر به منطقه ای که در آن خانه به کایه میگیرید، ممکن است برنامه های تخفیف یا پرداخت بر اساس بودجه وجود داشته باشد که کرایه دهندگان کم درآمد بتوانند برای آنها درخواستی دهند.

انترنت

ممکن در اجاره نامهٔ خود گزینه ای پیرامون ارائه کنندگان خدمات اینترنت داشته باشید و باید بستهٔ اینترنتی را انتخاب کنید که توانایی پرداخت آنرا داشته و نیازهای شما را برآورده کند.

 

مصارف دیگر

هنگام کرایه گرفتن خانه، ممکن است مصارف اضافی دیگری وجود داشته باشد که شما مسئولیت پرداخت آن را دارید، مانند دور کردن زباله یا حفظ و مراقبت حویلی، اما اینها عمدتأ مصارف اضافی در کرایه خانه هستند و در آپارتمان ها رایج نمیباشد. همچنین، در برخی از نقاط ایالات متحده، خانه ها با تیل یا گاز پروپان گرم می شوند و ممکن است کرایه نشین مسئول پٌر کردن تانکی هایی آن هنگام کم شدن آنها باشد.

به خاطر داشته باشید که محاسبهٔ این مصارف اضافی هنگام تصمیم گیری برای کرایه گرفتن آپارتمان یا خانه مهم است تا بتوانید مجموع مصارف ماهانه برای خانهٔ خود را بدانید.

 

یادداشت: این مقاله با همکاری راه حل های مسکن برای مهاجرین یا Refugee Housing Solutions تهیه و ترتیب گردیده است. راه حل های مسکن برای مهاجرین یک پروژهٔ خدمات جهانی کلیسا بوده که تمویل مالی آن از طرف وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده صورت میگیرد.