رسانه‌ های اجتماعی ابزار قدرتمندی است که می‌ تواند مفید یا مضر باشد. مدیریت استفاده از رسانه ‌های اجتماعی به شما و خانوادهٔ ‌تان کمک می ‌کند تا از ضرر های آن محفوظ بوده و به شما اجازه میدهد تا با دیگران وصل بوده و معلومات شخصی تان را کنترول نمایید. چند نکته برای مدیریت حساب ‌های رسانه ‌های اجتماعی و مصئون نگهداشتن خود تان قرار ذیل است:

 

رسانه های اجتماعی تان را خصوصی نگهدارید: تنظیمات رسانه‌ های اجتماعی خود را به حالت خصوصی در تنظیمات انتخاب کنید تا بتوانید کنترول کنید که چه کسانی پست‌ ها و اطلاعات شخصی شما را مشاهده می ‌کنند. در عین حال خود را مطمئن کنید که کمره، میکروفون، موقیعت و هماهنگی شماره های تماس شما در تنظیمات تلیفون تان خاموش و یا off باشد. تنظیمات محرمیت یا privacy settings رسانه‌ های اجتماعی خود را بطور منظور بررسی کنید.

 

حساب های تان را با رمز یا پاسورد حفاظت کنید: برای هر حساب رسانه های اجتماعی تان پسورد های قوی و متفاوت داشته باشید. این کار جلوگیری از هک شدن حساب‌ های شما میکند، اما اگر پاسورد شما هک هم شود در اینصورت تنها یک حساب تان متأثر خواهد شد. برای داشتن رمز قوی و خاص می‌ توانید از یک برنامهٔ مدیریت پاسورت یا password manager استفاده کنید.

 

قبل از شریک ساختن بیندیشید: قسمیکه معلومات تان را به اشخاص ناشناخته بصورت عموم شریک نمی سازید، همانطور مراقب چیزهایی که در رسانه ‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارید هم باشید. هرگز اطلاعات حساس مانند آدرس، شماره سوشیل سیکیوریتی یا اطلاعات بانکی تان را در رسانه‌ های اجتماعی به اشتراک نگذارید.

 

مراقب درخواستی های دوستی باشید: در شبکه ‌های اجتماعی از پذیرش درخواست‌ های دوستی یا ارتباط با کسانی که با آنها آشنا نیستید، اجتناب کنید.

 

کاربرد رسانه های اجتماعی را محدود سازید: استفاده کردن از رسانه‌ های اجتماعی را به چند ساعت مشخص در هر روز محدود کنید. برای خواب بهتر، حداقل یک ساعت قبل از خواب از استفادهٔ وسایل الکترونیکی، شامل رسانه‌ های اجتماعی خودداری کنید. از سایت‌ ها یا موضوعاتی که تصاویر دلخراش یا خشونت ‌آمیز دارند دوری کنید.

 

اطفال تان را مصئون نگهدارید: اگر فرزندان شما از تلیفون هوشمند یا رسانه‌ های اجتماعی استفاده می‌کنند، میتوانید برای مصئون نگهداشتن آنها برخی از این اقدامات را انجام دهید:

  • با اطفال تان دربارهٔ خطرات استفاده از رسانه ‌های اجتماعی صحبت کنید، و به آن ‌ها بگویید که مراقب کدام موارد باشند ودرکدام حالات به شما مراجعه کنند.
  • اپلیکشن یا برنامه های کنترول والدین را در وسایل الکترونیکی اطفال تان نصب کنید تا مطمئن شوید که سایت های نا مناسب مشخص بلاک و مسدود باشد.
  • تنظیمات بخش رسانه های اجتماعی را روی خصوصی یا Private انتخاب کنید و موقیعت جغرافیایی را در تنظیمات دستگاه الکترونیکی خاموش یا off نگهدارید.
  • مطمئن شوید که پاسورد های آن‌ ها با شما به اشتراک گذاشته شده باشد. و به آنها واضیع سازید که دسترسی به تلیفون و شبکه‌ های اجتماعی را به عنوان امتیاز برایشان داده اید و دسترسی شما به حساب آن‌ ها لازمی است.
  • استفاده از تلفن را به چند ساعت مشخص در روز محدود کنید.
  • استفاده از تلیفون و رسانه های اجتماعی آنها را در خانه محدود و فقط در قسمتی از خانه که می توانید ببینید اجازهٔ استفاده را بدهید تا فعالیت آنلاین آنها را بهتر نظارت کرده بتوانید.

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه رسانه های اجتماعی بالای صحت روانی شما تأثیر میگذارد، به این مقالهٔ مرکز راهنمایی Settle In مراجعه کنید. 

https://www.settlein.support/fa-af/articles/17510227613213