سازگاری بعد از ترک خانه به دلیل جنگ و بحران می‌ تواند بسیار دشوار باشد، به خصوص برای کودکان خوردسال و والدین شان. کودکان ممکن متوجه نشوند که چه اتفاقی رخ داده است، و توضیح نمودن این حالات توسط والدین به اطفال شان ممکن دشوار باشد. بیشتر اوقات احساسات متفاوت و تغییرات بزرگ در رفتار کودکان خوردسال ظاهر میشود، مانند عصبانیت، مشکلات در خواب، یا دشواری هنگام دوری از والدین. این رفتار ها برای هر والدین چالش برانگیز است، به خصوص برای آنعده از والدین که با استرس، از دست دادن، و شروع دوبارهٔ زندگی در یک کشور جدید مواجه هستند.

 

ورکشاپ سِسمی یک سازمان غیرانتفاعی است که به کودکان خوردسال کمک می کند تا برای مکتب آماده شوند، احساسات خود را شناسایی کنند و مهارت های مقابله ای را توسعه دهند. این ورکشاپ یک برنامهٔ تلویزیونی به نام Sesame Street و منابع دیگری برای خانواده ها مانند فیلم ها و کتاب های رنگ آمیزی فراهم میکند. تمام درس‌ ها، داستان ‌ها و مطالب دیگر سِسمی ورکشاپ بر اساس تحقیقات دربارهٔ اینکه چی چیزی به کودکان برای رشد سالم و انعطاف‌ پذیری کمک میکند، انجام شده‌ است.

 

برای مقابله با تغییرات و مشکلات، سِسمی ورکشاپ منابعی را برای کمک به خانواده هایی که پس از درگیری و بحران در حال جابجایی در کشور جدید هستند ایجاد کرده است. این ویب سایت شامل ویدیوها، آهنگ‌ ها، کتاب‌ های رنگ ‌آمیزی و مشاوره برای والدین اطفال خوردسال است. تمام مواد های این ویبسایت به زبان‌ های دری و پشتو قابل دسترس است.

 

اگر اطفال خوردسال دارید، برای دسترسی به منابع و ویدیو های سِسمی ورکشاپ به ویب سایت این برنامه مراجعه نمایید. این منابع میتواند به شما در حمایت از کودکان تان کمک کند و میتواند برای سرگرمی والدین و اطفال فعالیت ‌هایی داشته باشند که با هم انجام دهید.