مهاجران جدید باید آگاه باشند که مسکن های معمول در ایالات متحده مشابه خانه های نیستند که ممکن در برنامه های تلویزیونی، فیلم‌ ها یا تبلیغات دیده باشند. بیشتر مردم در ایالات متحده در خانه‌ های کوچک و متواضع زندگی می ‌کنند که اکثرأ برای پرداخت مصارف و کرایهٔ آن با مشکلات مواجه میباشند. همچنین مهم است تا بدانید که در ایالات متحده کمبود مسکن وجود دارد، و برای افرادی که به دنبال خانه هستند به ویژه با هزینهٔ مناسب، خانه ‌های کافی موجود نیست. مسکن در ایالات متحده بر اساس موقعیت و محله متفاوت بوده و به طور عموم در تمام ۵۰ ایالت و در اکثر محلات قیمت میباشد.

 

هوتل ‌ها و مساکن که دارای مٌبل و لوازم خانه هستند، از انواع مساکن مؤقتی است که معمولاً به مهاجرین تازه وارد به ایالات متحده فراهم می‌ شود. این خانه ها معمولاً در مکان‌ های مناسب قرار دارد و شامل فرنیچر، وسایل آشپزی، امکانات ماشین های لباس ‌شویی و سایر امکانات میباشد. خانه های کرایی دراز مدت که مهاجرین بعدأ در جستجوی آن میباشند، احتمالاً دارای مبل و فرنیچر و وسایل خانه نخواهد بود، و ممکن است در مناطق مورد پسند نباشند و کوچکتر از خانهٔ اول باشد که بطور مؤقت در آن بود و باش داشتند.

 

هنگام جستجوی مسکن برای دراز مدت در ایالات متحده داشتن توقعات واقع ‌بینانه و سازگار بودن ضروری میباشد. موقعیت، اندازهٔ خانه، راحتی و آسایش آن باید با درآمد ماهانه همخوانی داشته باشد. اولین خانهٔ که یک مهاجر جدید قادر به اجاره کردن آن میباشد، ممکن است مطابق توقعات او نباشد یا با مقایسه به مسکن مؤقت اولیهٔ شان راحت تر نباشد. اما، با افزایش درآمد و پس ‌انداز و آشنایی بیشتر با پروسه های جستجوی خانه های کرایی، تازه واردان امکان این را دارند تا به مساکن بهتر نقل و مکان نمایند.

 

بیانیهٔ رفع مسئولیت: این مقاله به همکاری برنامهٔ راه حل های مسکن برای مهاجرین یا Refugee Housing Solutions تهیه و ترتیب گردیده است. برنامهٔ راه حل های مسکن برای مهاجرین یک پروژهٔ خدمات جهانی کلیسا یا Church World Service میباشد که توسط وزارت امور خارجه و ادارهٔ خدمات صحی و انسانی ایالات متحده تمویل میگردد.