قانون مسکن منصفانهٔ ایالات متحده یک قانون فدرال است که مردم را از تبعیض در هنگام اجاره یا خرید مسکن، دریافت قرضهٔ مسکن، جستجوی کمک یا موارد دیگر مربوط به مسکن محافظت می‌کند. این قانون تبعیض علیه یک فرد یا خانواده را که در جستجوی مسکن میباشد بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، دین، جنسیت (شامل هویت جنسی یا جهت‌گیری جنسی)، وضعیت خانوادگی یا معلولیت، غیرقانونی می داند. این قانون برای اکثر مسکن‌ های شخصی و تمام مسکن‌ های سبسایدی دولتی قابل تطبیق میباشد.

 

هرگاه احساس می کنید که هنگام جستجوی مسکن یا حتی زمانیکه در خانهٔ فعلی خود زندگی می کنید مورد تبعیض یا آزار و اذیت قرار گرفته اید، پس توصیه میگردد تا به ادارهٔ مسکن و شهرسازی ایالات متحده (HUD) شکایت کنید. در صورت درج شکایت، هر نوع عملکرد انتقام گیرانه از جانب صاحبخانه یا مالک مسکن در مقابل شما یا شاهدان نیز غیرقانونی است.

 

برای دانستن اینکه آیا قربانی تبعیض مربوط به مسکن هستید یا نیاز به کمک برای ثبت شکایت دارید از این وب سایت وزارت عدلیهٔ ایالات متحده دیدن کنید تا سازمانی را در نزدیکی شما که در برنامهٔ ابتکارات مسکن منصفانه یا (FHIP) شرکت میکند پیدا کنید. این سازمان‌ ها ممکن است بتوانند از طرف شما با ارائه دهندهٔ مسکن شما صحبت کنند و یک تحقیقی را راه‌ اندازی کنند تا بدانند که آیا شما تبعیض مربوط به مسکن را از جانب مالکین خانه تجربه کرده ‌اید یا خیر و یا هم به طور دیگر اطلاعات و کمک ‌های لازمه را به شما ارائه دهند.

 

اگر در مورد این پروسه سوالی دارید برای ما از طریق این لینک پیام دهید:

https://m.me/SettleInUS

 

بیانیهٔ رفع مسئولیت:  این مقاله با همکاری برنامهٔ راه حل های مسکن برای مهاجرین یا Refugee Housing Solutions تهیه و ترتیب گردیده است. برنامهٔ راه حل های مسکن برای مهاجرین یک پروژهٔ خدمات جهانی کلیسا یا Church World Service میباشد که توسط وزارت امور خارجه و ادارهٔ خدمات صحی و بشری ایالات متحده تمویل میگردد.