راه های زیادی برای یافتن بسته های غذایی رایگان تابستانی برای کودکان دارای سن مکتب وجود دارد، که نیاز به ثبت نام یا اثبات درآمد ندارد. ذیلأ پنج منبع برای شروع جستجوی تان گنجانیده شده است:

 

برنامه های SUN وزارت زراعت ایالات متحده

این برنامه بسته های غذایی و میان وعده های رایگان را برای کودکان و نوجوانان مناطق کم درآمد فراهم می کند. برای پیدا کردن یک مرکز توزیع در منطقهٔ خود، با شمارهٔ 211 تماس بگیرید یا کلمهٔ "FOOD" را به 304-304 از طریق پیام کتبی ارسال نمایید. شما همچنین می‌ توانید مکان های توزیع غذا های تابستانی را از طریق این نقشه و با استفاده از آدرس یا کٌد پستی تان در منطقهٔ خود دریابید.

 

بانک های غذایی

بانک‌ های غذایی در سراسر ایالات متحده وجود دارند که به افراد نیازمند غذا فراهم میکنند. به نقشهٔ توزیع غذاء در ایالات متحده مراجعه کنید تا برنامه های بانک های غذایی نزدیک به منطقهٔ خود را پیدا کنید.

 

مکتب کودک شما

با حوزهٔ تعلیمی مکتب کودکان تان تماس بگیرید یا ویب سایت آنها را بررسی کنید. با توجه به اینکه میلیون ها دانش آموز در طول سال تعلیمی به بسته های غذایی رایگان یا ارزان قیمت وابسته هستند، مکاتب معمولاً برنامه های بستهٔ غذایی تابستانی را ارائه می دهند یا می توانند به شما در یافتن منابع در منطقهٔ تان کمک کنند.

 

سازمان های مذهبی

برخی از کلیسا ها و سایر سازمان های مذهبی ممکن است بسته های غذایی رایگان را برای مردم منطقه ارائه دهند. برای دریافت معلومات بیشتر با یک سازمان مذهبی نزدیک خود تماس بگیرید یا از آن دیدن کنید.

 

آیا از قبل کمک غذایی دولتی دریافت میکنید؟ ممکن است از طریق SUN Bucks بیشتر دریافت کنید

اگر شما در حال حاضر در برنامه ‌هایی مانند برنامهٔ کمک های تغذیهٔ تکمیلی (SNAP، فود استمپ) و کمک مؤقت برای خانواده‌ های نیازمند (TANF) ثبت ‌نام هستید، کودکان شما به طور اتومات شامل برنامهٔ SUN Bucks می شوند البته در صورتیکه این برنامه در منطقهٔ شما موجود باشد. خانواده ‌هایی که کودکان دارای سن مکتب واجد شرایط دارند، می‌ توانند برای هر کودک مبلغ ۱۲۰ دالر برای خرید مواد غذایی در جریان تابستان دریافت کنند. برنامهٔ SUN Bucks ممکن نظر به محل زندگی شما نام متفاوتی داشته باشد. اگر به طور اتومات یا خودکار شامل این برنامه نشده اید، و شرایط درآمد و سایر شرایط دیگر را برآورده کنید، می‌ توانید مستقیماً برای برنامهٔ SUN Bucks درخواست دهید. برای دریافت معلومات بیشتر به ویب‌ سایت وزارت زراعت ایالات متحده مراجعه کنید.

 

اگر برای پیدا کردن غذا در منطقهٔ خود نیاز به کمک بیشتری دارید، با تیم Settle In تماس بگیرید.