هر زمان که با طیاره قصد سفر دارید، ضروری است مطمئن شوید که بصورت امن سفرمی کنید و همچنان به دیگر مسافران در طیاره خود احترام بگذارید. برای یک سفرهوایی آسان، لذت بخش و راحت تر این نکات را رعایت کنید.

نکات مهم سفرهوایی
1. سر وقت به میدان هوایی حاضر باشید. در بعضی از میدان های هوایی، سه ساعت یا هم بیشتر زمان می برد تا از بخش امنیت و چک پاینت سکوریتی عبور کنید و به دروازه طیاره خود برسید.
2. کمربند ایمنی خود را تا زمانی که چراغ های سیگنال کمربند در طیاره خاموش شود، بسته نگه دارید.
3. به فضای شخصی دیگر مسافران احترام بگذارید.
4. طیاره ها دارای پرسنل (خدمه پرواز) است که به پیدا کردن چوکی با شما کمک می کند، در پروازهای طولانی تر، آب یا غذا و در صورتی که سردتان باشد، به شما پتوی گرم می دهند.
5. از چوکی خود بلند شوید تا مسافر کناری تان در صورت ضرورت بتواند از چوکی خود خارج شود. اگر چراغ سیگنال کمربند ایمنی خاموش است، می توانید چوکی خود را برای لحظاتی ترک کرده و پاهای خود را با راه رفتن آرام سازید.
6. داخل طیاره تشناب های متعددی وجود دارد که روی درب آن با علاماتی نشان می دهد که آیا این تشناب مشغول است یا خیر.
7. شما باید همیشه در داخل میدان هوایی، داخل طیاره و محل انتظار، اطفال خود را همراهی و مراقبت کنید. برای سرگرم کردن اطفال در طول پروازمی توانید اسباب بازی یا کتاب به همراه داشته باشید.
8. زمانی که طیاره به زمین نشست برای پیاده شدن داخل روهروی طیاره عجله نکنید.
9. با دادن آشغال های خود به خدمه پرواز که برای جمع آوری آن می آیند، به پاک نگه داشتن طیاره کمک کنید.