باید به اطلاع اتباع افغان درایالات متحده رسانده شود که سفر به خارج ازایالات متحده به هر دلیلی ممکن است تاثیر منفی جدی بر امکان بازگشت آنها به ایالات متحده و/یا کسب وضعیت دائمی به شمول پناهندگی درایالات متحده داشته باشد. در ذیل نکات مهمی که باید قبل از سفر به خارج از ایالات متحده در نظر بگیرید ارائه شده است. در صورتیکه کدام سؤال یا نگرانی درمورد سفر دارید، باید قبل از خروج از ایالات متحده با یک نماینده قانونی مهاجرت یا وکیل دارای جواز صحبت کنید.

اقامت مشروط موقت و سفر

  • در صورتیکه تحت عملیات خوش آمدگوئی متحدان (OAW) اقامت مشروط موقت دریافت کرده اید و بدون جواز سفر، ایالات متحده را ترک کنید؛ وضعیت اقامت مشروط موقت خود را از دست خواهید داد و نمیتوانید مجددأ وارد ایالات متحده شوید.

وضعیت محافظت شده موقت (TPS) و سفر

  • در صورتیکه وضعیت محافظت شده موقت (TPS) دارید، ممکن است بتوانید درخواست مجوز سفر بدهید که به شما اجازه میدهد به خارج از ایالات متحده سفر کنید؛ لیکن در صورتیکه از جواز سفر وضعیت محافظت شده موقت (TPS) برای بازگشت به افغانستان استفاده کنید، یا در صورتیکه از پاسپورت افغانی تان برای سفر به کدام کشوری استفاده نمایید، احتمالا از دریافت پناهندگی محروم خواهید شد. 
  • در صورتیکه وضعیت محافظت شده موقت (TPS) دارید و بدون اینکه جواز سفر وضعیت محافظت شده موقت (TPS) را ابتدا اخذ کنید، ایالات متحده را ترک نمایید؛ ممکن است وضعیت محافظت شده موقت (TPS) را از دست بدهید و نتوانید مجددأ وارد ایالات متحده شوید.
  • در صورتیکه درخواست وضعیت محافظت شده موقت (TPS) شما هنوز تایید نشده و ایالات متحده را بدون اینکه در ابتدا اقامت موقت اولیه را اخذ کرده باشید ترک نمایید، USCIS ممکن است درخواست تان را برای وضعیت محافظت شده موقت (TPS) رد کند و همچنان ممکن است نتوانید مجددأ وارد ایالات متحده شوید. همچنان در صورتیکه ایالات متحده را در زمانیکه درخواست تان بالای وضعیت محافظت شده موقت (TPS) هنوز تایید نشده، ترک کنید، ممکن است اطلاعیه های مهم یا درخواست های شواهد و اسناد اضافی را از دست بدهید که منجر به رد وضعیت محافظت شده موقت (TPS) شود.

پناهندگی و سفر

  • برای واجد شرایط بودن به پناهندگی، باید نشان دهید که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی نمی توانید از ترس صدمه و آسیب یا آزار و اذیت دولت فعلی (طالبان) به افغانستان بازگردید. با بازگشت به افغانستان، حتی در صورتیکه صرف برای یک دیدار کوتاه باشد، نشان میدهید که از آزار و اذیت در آنجا هراسی ندارید.
  • حتی در صورتیکه درخواست پناهندگی شما تأیید شده باشد یا وضعیت تان را از پناهندگی به اقامت دائم (گرین کارت) تغییر داده باشید و قبل از اینکه شهروند ایالات متحده شوید به افغانستان بازگردید، پناهندگی و گرین کارت تان ممکن است باطل شود. دلیلش این است که با بازگشت به افغانستان، حتی در صورتیکه صرف برای یک دیدار کوتاه باشد، نشان میدهید که یا در زمان درخواست پناهندگی واقعاً ازبازگشت هراس نداشته اید یا دیگر از بازگشت هراسی ندارید.

سایر ملاحظات

  • در صورتیکه قبل از اینکه شهروند ایالات متحده بشوید، زندانی شده اید یا به دلیل جرمی در ایالات متحده محکوم گردیده اید قبل از سفر با یک وکیل مهاجرتی یا نماینده قانونی مشوره نمایید. رفتار مجرمانه خاص مانع از ورود مجدد تان به ایالات متحده میشود.
  • غیبت طولانی مدت از ایالات متحده ممکن است بر توانایی تان در اخذ یا حفظ وضعیت اقامت دائم یا اخذ شهروندی ایالات متحده تأثیر بگذارد.
  • ما به شما توصیه میکنیم که قبل از درخواست جواز سفر، هشدار های سفر را در طرزالعمل های فورم I-131 USCIS، درخواست جواز سفر، مطالعه کرده و درک کنید. به شما توصیه میشود قبل از سفر از مشوره حقوقی استفاده کنید، حتی در صورتیکه جواز سفرتان تأیید شده باشد.