ثبت نام اطفال و حضور آنان در مکاتب عامه بصورت رایگان و همچنان الزامی می باشد. اگر چه قوانین هر ایالت متفاوت می باشد، اما باید طفل خود را طی مدت 30 روز پس از ورود به ایالات متحده در مکتب ثبت و راجسترنمایید. امکان دارد پروسه ثبت نام طفل در مکتب بصورت زیادی در هر ایالت فرق داشته باشد و حتی ممکن است این پروسه در هر مکتب و هر منطقه متفاوت باشد. در زمان ثبت و راجستر طفل، معلومات مهمی درباره طفل شما، از جمله نام، تاریخ تولد، سوابق تحصیلی گذشته، سند اقامت و سوابق واکسیناسیون را جمع آوری می کنند. همچنان ممکن از شما بخواهند که یک سروی را به زبانی که بلدیت دارید، تکمیل کنید. تمام معلومات شما محرمانه می ماند و مکاتب حتما قبل از شریک ساختن این معلومات با هر کسی به شما اطلاع میدهند.

 برای آمادگی برای پروسه ثبت نام، مدارک و معلومات زیر را فراهم سازید:

  • سندی که نشان دهنده آدرس فعلی محل زندگی شما باشد( بل برق، قرارداد اجاره خانه و غیره)
  • کارت صحی و واکسیناسیون طفل
  • سندی که نام و سن درج شده باشد( کارت تولد، پاسپورت ، I-94 Form وغیره)
  • هر گونه سند تحصیلی یا ترانسکرپت نمرات مکتب

 

شما می توانید به عنوان والدین یا مراقب طفل هر زمانی که با معلمین جلسه دارید به خدمات ترجمان نیز دسترسی داشته باشید. اضافه بر آن مکاتب خدمات زبانی را برای فامیل هایی که درخواست کنند ارائه می دارد. برنامه های مکاتب، خدمات، مواد درسی و فعالیت های مکتب باید به چندین زبان ارائه شود.

 شما می توانید برای معلومات و راهنمایی ها در مورد پروسه ثبت نام، با مکتب یا اداره اسکان مجدد خود در تماس شوید. اگر برای تماس با اداره اسکان مجدد خود نیاز به کمک دارید به صفحه فیسبوکSettle In به ما پیام ارسال نمایید:

 

https://www.facebook.com/SettleInUS

 

در ویب سایت Settle In پیرامون تعلیم و تحصیل در ایالات متحده بیشتر بیاموزید:

 

https://settleinus.org/life-in-the-u-s/education