اگر در ایالات متحده اقامت مشروط بشر دوستانه دارید، اقامت مشروط شما بصورت اتومات و خودکار باطل می شود اگر:

 

  • شما ایالات متحده را بدون دریافت اجازه نامه قبلی برای سفر ترک کنید
  • تاریخ وضعیت پرول یا اقامت مشروط تان ختم گردد

 

اگر شما هر گونه قوانین ایالات متحده را نقض کنید، ممکن است اداره وزارت امنیت داخلی (DHS) اقامت مشروط بشر دوستانه شما را خاتمه دهد.

 

اگر بیشتر از ۳۰ روز در ایالات متحده زندگی کرده اید، شما باید آدرس محل اقامت خود را به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) گزارش دهید و همچنان طی مدت ۱۰ روز پس از تغییر آدرس در ایالات متحده و قلمرو های آن، آدرس خود را آپدیت کرده و گزارش دهید.

 

اکثر دارندگان پرول می توانند تغییر آدرس خود را به دو طریق گزارش دهند:

 

۱- اگر شما در حال حاضر اکونت (حساب) آنلاین USCIS ساخته و دارید ، می توانید با استفاده از این لینک آدرس خود را در سایت USCIS تغییر و یا تازه کنید: https://www.uscis.gov/addresschange

اگر اکونت (حساب) آنلاین USCIS ندارید می توانید با استفاده از این لینک ایجاد کنید:

https://my.uscis.gov

 

۲- خانه پری فورم AR-11 (فورم تغییر آدرس افراد خارجی) بصورت آنلاین از طریق این لینک:
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do

 

خانه پری فرم آنلاین AR-11 آدرس شما را برای تمام درخواستی های نا تکمیل و درخواستی هایی که شما در این فورم آنرا شامل میسازید تازه و آپدیت می کند. در صورتی که تغییر آدرس خود را از طریق ویب سایت انجام دهید نیازی به پست کردن و ارسال فرم AR-11 نیست.

 

 اگر در مورد حفاظت از وضعیت پرول یا اقامت مشروط بشر دوستانه ی خود سوالی دارید، می توانید به صفحه فیسبوک Settle In پیام بفرستید: https://www.facebook.com/SettleInUS