ریزومه یک صفحه خلاصه از مهارت ها، تحصیلات و تجربه کاری شما می باشد. شما ریزومه خود را به صاحبان مشاغل ارائه می کنید. شما باید زمانی را صرف ساخت، تصحیح، ویرایش و تکمیل ریزومه کنید تا خود را از دیگر درخواست کنندگان متمایز نشان دهید.

 

یک ریزومه قوی کلیدی است که در را به روی وظایف خوب باز می کند. خود را فریب ندهید، بروی آن سخت کار کنید. اغلبا صاحبان مشاغل صدها ریزومه تنها برای یک وظیفه دریافت می کنند. آنها وقت کافی ندارند تا کلمه به کلمه را در هر ریزومه را مطالعه کنند که این اهمیت کوچکترین جزئیات را افزایش می دهد.

ریزومه باید بهترین نمایانگر شما و مهارت های شما باشد. در اینجا چند نکته برای ساخت یک ریزومه خوب را بخوانید:

 

  • آن را کوتاه ، واقع بینانه و مثبت بیان کرده، تحصیلات، سابقه کاری و دستاوردهای خود را لیست کنید.
  • مطمئن شوید که ریزومه شما کامل است و از فرد دیگری درخواست کنید تا آن را برای شما تصحیح کند. اگر حتی یک اشتباه در املا، نقطه گذاری یا گرامر داشته باشد باعث می شود که صاحبکار دیگرآن را نخواند.
  • ریزومه خود را به یک صفحه خلاصه کنید.
  • یک اینچ در اطراف صفحه حاشیه سفید ایجاد کرده و خطوط خالی بین بخش ها خواندن آن را آسان تر می کند. از حداقل سایز 10 برای فونت استفاده کنید.
  • مهارت ها و توانایی های مرتبط به وظیفه را برجسته تر سازید.

 

در زیر نمونه یی از یک ریزومه می باشد:

 

Screen_Shot_2022-09-14_at_3.51.01_PM.png