خدمات انتخابی چیست؟

 

سیستم خدمات انتخابی برنامه ای است که اطمینان می دهد که نیروی نظامی ایالات متحده می تواند به سرعت در مواقع اضطراری ملی فعال شود. در حال حاضر عسكری جبری در ايالات متحده وجود نداشته و خدمت عسكری داوطلبانه ميباشد. راجستر کردن در خدمات انتخابی (خدمات انتخابی بخشی از وزارت دفاع نمی باشد) به معنای راجستر و ثبت نام برای خدمات نظامی و مسلحانه نیست، شما فقط نام خود را در دیتابس رسمی که شامل افراد واجد شرایط برای خدمت عسکری در مواقع اضطراری ملی است، درج می کنید.

 

آیا مهاجرین نیز نیاز به راجستر کردن دارند؟

 

با در نظر داشت استثناعات محدود، تمام مهاجرین مرد بین سنین ۱۸ تا ۲۵ سال طبق قانون ملزم به راجستر در سیستم خدمات انتخابی تا 30 روز پس از زمان رسیدن به ایالات متحده می باشند. این شامل شهروندان دارای تابعیت، دارندگان اقامت مشروط، مهاجرین بدون مدرک، دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم، پناهجویان، پناهندگان و تمام مردانی که تاریخ ویزایشان بیشتر از 30 روز منقضی شده است، می باشد. مردان باید در ظرف ۳۰ روز اول بعد از زمان تولد ۱۸ سالگی خود راجستر کرده و راجستر کردن ناوقت الی موقعی که یک مرد ۲۶ ساله شود، پذیرفته می شود. یادداشت: خدمات انتخابی هیچ اطلاعاتی را که وضعیت مهاجرت یک مرد را نشان دهد، چه با اسناد و یا بدون اسناد، جمع آوری یا به اشتراک نمی گذارد.

 

چطور راجستر کنم؟ 

 

راجستر کردن در سیستم خدمات انتخابی به سرعت انجام می پذیرد و ساده است.

 

شما می توانید بصورت آنلاین راجستر نمایید: https://www.sss.gov

 

همچنان شما می توانید با استفاده از لینک زیر فرم راخانه پری و چاپ نموده و به این آدرس پست از طریق پست ارسال کنید:

 

https://www.sss.gov/wp-content/uploads/2022/03/Form-1-Resized-3.22.pdf

 

Selective Service System 
P.O. Box 94739 
Palatine, IL 60094-4739 

 

شما باید سیستم خدمات انتخابی را طی ۱۰ روز بعد از تغییر آدرس خانه تان تا ۱ جنوری سالی که شما ۲۶ ساله می شوید، اطلاع دهید. مردان نیاز ندارند زمانی که ۲۶ ساله یا بزرگتر شدند تغییر آدرس خود را به اطلاع سیستم خدمات انتخابی برسانند.

 

شما می توانید بدون نمبر سوشیال سیکوریتی راجستر نمایید. برای ارائه نمبر سوشیال سیکوریتی اگر بعد از راجستر نمودن در این برنامه آنرا بدست آوردید و همچنان برای آپدیت و تازه ساختن معلومات شخصی خود با شماره ۶۸۸۸-۶۸۸-۸۴۷ تماس بگیرید تا شما را کمک کنند.

 

 اگر در این برنامه راجستر نکنم چه اتفاقی می افتد؟

 

عدم راجستر در سیستم خدمات انتخابی یک جرم محسوب شده و ممکن تاثیر منفی جدی بر درخواست شما مبنی بر دریافت شهروندی بگذارد. افراد واجد شرایط که در این برنامه راجستر نکنند ممکن مزایای زیر را برای همیشه از دست بدهند:

 

  • قرضه های محصلی ایالتی و کمک هزینه ها در ۳۱ ایالت
  • تریننگ های وظیفوی فدرالی تحت قانون احیاء و فرصت های نیروی کاری (قبلأ بحیث قانون سرمایگذاری بالای نیروی کاری شناخته میشد)
  • وظایف فدرالی و اکثریت وظایف محلی و ایالتی
  • الی ۵ سال تأخیر برای طی مراحل درخواست شهروندی برای مهاجران