قرارداد خط یا اجاره نامه یک تفاهم نامه بین شما و صاحب یک آپارتمان و یا خانه می باشد که شما به کرایه می گیرید. خیلی مهم است که قبل از امضای قرارداد شما بصورت واضیح بدانید که چه چیزی در قرارداد خط نوشته شده است، چه حقوق و مسئولیت هایی متوجه شما بوده و همچنان چه مسئولیت هایی مربوط صاحب خانه در زمانی که شما خانه را به کرایه گرفته اید، می باشد. در قرارداد خط، به شما کرایه نشین (tenant) و به فردی که خانه را به کرایه می دهد صاحب خانه (Landlord) می گویند.

 

مدت قراداد کرایه خانه

در قرارداد خط مشخص شده است که شما تا چه زمانی می توانید در آپارتمان بمانید. بطور معمول قراردادهای خانه برای یک سال میباشد. در قرارداد مشخص شده که چه زمانی می توانید خانه را تسلیم شده و چه زمانی آن را دوباره تسلیم کنید. در یک قرارداد یک ساله شما باید ماهوار به مدت ۱۲ ماه کرایه بپردازید.

 

قرارداد خط مشخص می کند که در صورتی که مایل به تمدید قرارداد یا نقل مکان هستید چقدر وقت پیش باید صاحب خانه را اطلاع دهید. این معمولأ بین ۳۰ الی ۹۰ روز قبل از ختم قرارداد میباشد. اگر شما قبل از تاریخ پایان قرارداد نقل مکان کنید ممکن باید جریمه پرداخته یا اینکه مجبور شوید کرایه تمام ماه های باقی مانده در قرارداد را به صاحب خانه بپردازید.

 

اگر تصمیم به تمدید قرارداد دارید به احتمال زیاد کرایه خانه شما برای دوره جدید قرارداد افزایش خواهد یافت. مقدار کرایه جدید توسط صاحب خانه تعیین می شود و در موارد خاص ممکن مقدار کرایه ها توسط قوانین محلی تعیین شود که میتواند مقدار افزایش کرایه توسط صاحب خانه را محدود سازد.

 

کرایه خانه

 

قرارداد خط مشخص میسازد که مقدار کرایه برای مدت زمان قرارداد چند است، در کدام روز ماه کرایه در هر ماه پرداخته شود و همچنان در صورت ایکه کرایه را در روز مشخص شده بشکل ماهوار پرداخت نکنید چی مقدار جریمه بالای تان وضع میگردد.

 

سپرده تضمینی و اولین و آخرین کرایه

 

سپرده تضمینی مبلغ پولی می باشد که شما به امانت در اختیار صاحب خانه می گذارید که در زمان نقل مکان در صورتی که خانه پاک نگهداری شده و آسیب ندیده باشد دوباره به شما مسترد خواهد شد. در قرارداد مقدار سپرده تضمینی مشخص شده که معمولأ معادل به یک ماه کرایه خانه و گاهی نیز بیشتر از آن می باشد. در هنگام ختم قرارداد صاحب خانه تعیین میکند که آیا به خانه در جریان اسکان شما کدام صدمه و آسیب ای رسیده است یا خیر و نظر به آن سپرده تضمینی شما را بشکل کامل یا قسمتی از آن را به شما مسترد خواهد کرد. پیشنهاد می شود که هنگام ایکه خانه را تسلیم میشوید از وضعیت آن عکس بگیرید. بر علاوه سپرده تضمینی بعضی اوقات در قرارداد مشخص می شده باشد که شما باید کرایه ماه اول و ماه آخر را قبل از نقل مکان به خانه تان پرداخت کنید.

 

تعداد افراد ساکن در خانه

 

قرارداد خط شما به احتمال زیاد تعداد افرادی را که می توانند در خانه زندگی کنند مشخص ساخته است.در جریان مدت زمان قرارداد تان، تعداد افرادی که در خانه زندگی می کنند نباید بیشتر از آنچه باشد که در قرارداد ذکر شده است.

 

امکانات رفاهی

 

در قرارداد شما مشخص شده است که هزینه چه نوع امکانات از قبیل برق، گاز و تیل گرمایش خانه را باید پرداخت کنید. در بعضی از قراردادها ممکن یکی یا چند تا از مصارف ذکر شده در کرایه خانه شامل باشد. در برخی دیگر ممکن شما موظف به پرداخت تمام مصارف امکانات رفاهی باشید. دانستن چگونگی گرمایش و سرمایش خانه کرایی شما و دانستن تخمین مصارف ماهوار که برای امکانات رفاهی پرداخت می کنید خیلی مهم است. کرایه نشین قبلی، صاحب خانه، یا شرکت آب و برق ممکن است بتوانند تخمینی از مصارف ماهوار این امکانات را در ملکیت کرایی تان برای شما داده بتوانند.

 

مصارف دیگر

 

گاهی اوقات ممکن است در قرارداد خط شما ذکر شود که شما مسئول بعضی مصارف دیگری مانند خدمات انتقال زباله ها، آبرسانی، برف پاکی و نگهداری حویلی و سرسبزی میباشید. این یک امر معمول نیست اما اگر لازم باشد این مسئولیت ها حتمأ در قرارداد خط ذکر میگردد.

 

قوانین

 

تمام قوانین استندرد و همچنان موارد مشخصی که صاحب خانه می خواهد که کرایه نشین از آن پیروی کند در قرارداد خط نوشته شده است. پاک نگهداشتن بخش های مشترک مورد استفاده همه همسایه ها، صرفه جویی در مصرف انرژی ، عدم ایجاد سر و صدای بیش از حد و عدم نگهداری حیوانات خانگی، عدم ایجاد تغییرات در ساختمان و نصب آنتن تلویزین بر روی بام و کرایه ندادن به فرد دیگری (که به آن کرایه فرعی می گویند) موارد رایج و معمول در این لیست می باشند. این بسیار مهم است که تمام صفحات قرارداد خط را مطالعه کرده تا بدانید که چه مواردی مجاز و چه مواردی در هر ملکیت کرایی مجاز نمی باشد و آیا با پیروی از آن قوانین هنگام زندگی کردن در آن ملکیت موافق هستید یا خیر.