حتی اگر در یک خانه موقت زندگی می کنید، ثبت نام عاجل اطفال در مکتب به آنها کمک می کند تا در برنامه های آموزشی مکتب خود باقی مانده و عقب نیافتند.

در ضمن، ثبت نام به موقع آنها در مکتب مطابق قانون، اجباری است. اگرچه قوانین هر ایالت ممکن متفاوت باشد، اما ثبت نام اطفال در مکتب در ظرف 30 روز پس از ورود به یک جامعه جدید، ثبت نام به موقع در نظر گرفته می شود.

در اینجا برخی از مزایایی که شما، فرزندان و خانواده‌تان می‌توانید با ثبت نام اطفالتان در مکتب در اسرع وقت از آنها مستفید شوید را ببنید:
• آموزش و تحصیل عمومی از یادگیری، رشد و رفاه طفل حمایت می کند.
• به حداقل رساندن فاصله در تحصیل طفل، شانس موفقیت تحصیلی اطفال را افزایش می دهد و آنها را در طول روز تحت نظارت ایمن نگه می دارد.
• سیستم های مکتب اغلب خدماتی را پیشکش می کند که ممکن به آن نیاز داشته باشید، از جمله غذای رایگان و دسترسی به خدمات اجتماعی.
• اگر در خانه موقت زندگی کرده و اطفالتان را در مکتب ثبت نام کرده باشید، آنها می توانند پس از یافتن خانه دائمی در همان مکتب باقی مانده و یا آن را تغییر دهند و ترانسپورت نیز برای آنها فراهم می شود.
• همچنان شما در طول روز وقت بیشتری برای پیدا کردن وظیفه، شناخت با جامعه خود و دسترسی به خدمات خواهید داشت.