آیا می دانستید که جامعه جدید شما دارای کتابخانه های عامه با منابع رایگانبوده که شما می توانید به آن دسترسی داشته باشید؟ یک فهرستی از منابع مفیدی که کتابخانه محلی شما ارائه می کند ذیلأ ارائه شده است: 

 

۱. کتاب های رایگان: کتابخانه ها مجموعه های بزرگی از کتاب های مختلف و معمولأ به زبان های مختلف دارند که می توانید آنها را به امانت بگیرید. 

 

۲. محل مطالعه: میزها و مکان های آرامی برای استفاده هر شخص موجود میباشد. 

 

۳. انترنت: کتابخانه‌ ها دارای Wi-Fi و کامپیوتر هایی میباشد که به انترنت وصل بوده و هر شخص میتواند رایگان از آن استفاده کند. 

 

۴. CD ها، DVD ها، کتابهایصوتی و موادمعلوماتیآنلاین: کتابخانه‌ ها بر علاوه کتاب، منابعمختلف دیگری هم دارند که می‌ توان آنها را به‌ صورت رایگانبه امانت گرفت. 

 

۵. صنوف و لکچر ها: بسیاری از کتابخانه‌ ها برای همه سنین صنوف رایگان از جمله صنف های آموزش زبان انگلیسی، نقاشی، و ملاقات با نویسندگان را فراهم میکند. 

 

۶. منابع آموزشی:کارمندان کتابخانه می توانند شما را کمک کنند تا سایر منابع آموزشی مورد نیاز خود را پیدا کنید. 

 

۷. آشنائی با اجتماع: شما میتوانید برای جلسات آموزشی جای ریزرو کرده و با اعضای جامعه   خود ارتباط برقرار کنید.