در سال ۲۰۲۲ اداره های اطفائیه محلی حدود ۱.۵ میلیون مورد حریق یا آتش سوزی را در ایالات متحده مهار کرده اند. 

پیروی کردن از قواعد ایمنی و دستورالعمل های پیشگیری در خانه تان ممکن بتواند جان اعضای فامیل تان را نجات دهد. 

 

 • مطمئن شوید که دستگاه های آلارم و هشدار دهنده دود در تمام طبقات و تهکاوی خانه تان نصب شده باشد. قوانین محلی و ایالتی در مورد محل نصب دستگاه های آلارم دود متفاوت است اما تقریبأ در تمام آنها ذکر شده که دستگاه های آلارم دود باید در راهروها، بیرون از اتاق خواب و همچنان در سقف هر راه زینه منتهی به طبقه دیگر نصب شود. برخی از قوانین محلی نصب این دستگاه ها را در هر اتاق خواب نیز لازمی میداند. اگر شما کرایه نشین هستید صاحب خانه مؤظف است تا دستگاه های آلارم دود را مطابق به قوانین محلی در مکان های مورد نیاز نصب کند. اگر در مورد قوانین دستگاه های آلارم دود در شهر و ایالتی که زندگی میکنید کدام سوالی دارید به ما پیام بفرستید.
 • دستگاه های آلارم دود را هر ماه چک کنید و در صورت ضرورت باتری های آن را تعویض کنید. اگر در خانه کرایی هستید و متوجه شدید که دستگاه آلارم به خوبی کار نمی کند بصورت عاجل با صاحب خانه در تماس شوید.
 • با اعضای فامیل خود بر روی راه ها و پلان فرار در صورتی که خانه دچار حریق شود تمرین کنید. از این بابت مطمئن شوید که همه حداقل دو راه خروجی بدون مانع (از جمله کلکین ها) از هر اتاق را بدانند و روی یک محل ملاقات در بیرون از خانه تصمیم بگیرید. از همه اعضای فامیل بخواهید که دو مرتبه در سال این پلان و برنامه فرار را تمرین کنند.
 • داش و منقل تان را همیشه پاک نگهدارید و در وقت آشپزی محتاط باشید. حوادثی که در زمان آشپزی اتفاق می افتد علت اصلی حریق خانه ها در ایالات متحده می باشد.
 • یک کپسول ضد حریق تهیه کرده و آن را در نزدیکی محل آشپزی نگه دارید، اما دور از محلی که اطفال بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
 • هنگام سگرت کشیدن بسیار احتیاط کنید و مراقب افرادی که سگرت می کشند باشید. عدم احتیاط در زمان سگرت کشیدن عامل اصلی مرگ و میر ناشی از حریق در امریکای شمالی است.
 • بخاری های قابل حمل و بخاری های خانگی را حداقل سه فیت یا یک متر از هر چیز با قابلیت اشتعال دور نگه دارید. قبل از رفتن به خواب یا مواقعی که در اتاق نیستید بخاری های قابل حمل و بخاری های خانگی را خاموش کنید. بخاری ها دومین عامل اصلی آتش سوزی خانه ها در ایالات متحده است.
 • هنگام استفاده از شمع و عنبر خیلی احتیاط کنید و هرگز آن ها را بدون نظارت بحالت روشن و در حال سوختن رها نکنید.
 • اگر یک دستگاه الکترونیکی دود کرد یا بوی غیر معمول یا بوی سوختگی داد، آن را به سرعت از برق کشیده و قبل از استفاده دوباره از آن آنرا تعمیر کنید و یا هم آنرا دور بیاندازید. از دستگاه الکترونیکی با لین کهنه و پاره و ترک خورده استفاده نکنید. صرف یک لین برق را به هر ساکت برق بزنید و از قرار دادن لین ها در زیر فرش یا موکت خودداری کنید.
 • اگر ماشین خشک کن لباس دارید پیپ خروجی هوا را همیشه از ضایعات پنبه لباس پاک نگه دارید
 • مواد قابل اشتعال را از حرارت و شعله روشن دور نگهداری کنید.
 • لایتر و گوگرد را از دسترس اطفال دور نگه دارید.