سر از تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲، افغان‌ هایی که تحت عملیات استقبال از متحدین (OAW) اقامت مشروط داده شده‌ اند و بعضی از افغان‌ هایی که تحت عملیات استقبال پایدار (OEW) اقامت مشروط دریافت کرده اند، بلافاصله مستحق کار کردن در ایالات متحده هستند حتی در زمانی که هنوز منتظر دریافت مجوز کار یا (EAD) خود هستند.

 

این پالیسی تازه برای افغان های دارای اقامت مشروط صدق میکند که هنوز تاریخ فرم I-94 ، رکورد ورود/خروج آنها خاتمه نیافته و گروپ پذیرش شان در این فورم «OAR» می باشد، البته اگر اقامت مشروط آنها ختم نشده باشد. اگر شما یک افغان دارای اقامت مشروط مطابق بخش 2502(b), P.L. No. 117-43 هستید که گروپ پذیرش “OAR” را در I-94 دریافت نکرده اید لطفا با اداره گمرک و محافظت مرزی یا CBP از طریق ایمیل آدرس oawi94adjustments@cbp.dhs.gov ارتباط گرفته تا در صورت لزوم گروپ پذیرش خود را تغییر دهید.

 

 در حالی که بلافاصله و بدون معطلی می توانید کار را آغاز کنید، برای ادامه کار بصورت قانونی شما نیاز دارید تا فورم I-765 (فورم درخواست کارت مجوز کار) را به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت (USCIS) ارسال کنید. اگر درخواست شما منظور گردد، برای شما یک کارت مجوز کار (EAD) صادر خواهد شد. اگر در حال حاضر کارت مجوز کار دارید پس نیاز نیست تا کاری انجام دهید.

 

روش درخواست برای مجوز کار (EAD):

 

برای فرستادن درخواست برای مجوز کار شما می توانید فورم I-765 را از طریق پست و یا بصورت آنلاین در ویب سایت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت USCIS ارسال و ثبت کنید. برای خانه پوری بصورت آنلاین با استفاده از ویب سایت my.uscis.gov برای خود حساب آنلاین USCIS جور کنید و سپس از همین طریق فورم I-765 را ارسال کنید. ساختن حساب آنلاین هیچ هزینه ای برای شما ندارد و امکانات مختلفی را ارائه می دهد، از جمله امکان ارتباط بصورت امن با USCIS در مورد درخواستی شما. سراز تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲، هیچ هزینه ای برای ارسال فورم I-765 برای بار اول از طریق پست وجود ندارد و همچنان از تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲، هیچ هزینه ای برای ارسال فورم به صورت آنلاین برای شما نخواهد داشت.

 

خانه پوری فورم و درخواستی بصورت آنلاین:

 

برای دریافت معافیت از پرداخت هزینه فورم I-765 به صورت آنلاین برای مجوز کار ابتدائی یا مثنی آن:

 • در بخش واجد شرایط بودن، « کتگوری واجد شرایط بودن» خود را ارائه کنید;
 • برای بخشی که طبق آن درخواست می کنید، گزینه c(11) "پرولی افغانستان" را از لیست انتخاب کنید
 • دلیل درخواست خود را به‌ عنوان (مجوز اول برای پذیرش کار) یا (تعویض مجوز کار گمشده، دزیده شده، یا تخریب شده یا تصحیح کارت مجوز کار که بخاطر اشتباه اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده نمیباشد، انتخاب کنید; و
 • درخواستی تان را مرور کرده و تسلیم دهید تا هیچ مبلغ فیس بالای تان وضع نگردد.

 

ارسال درخواستی از طریق پست:

 

فورم I-765 کاغذی تان را پس از خانه پوری به آدرسی که در ویب سایت ما برای فورم های فامیلی مشخص ذکر شده است USCIS Lockbox Filing Locations Chart for Certain Family-Based Forms بر اساس محل زندگی خود ارسال کنید. در زیر نکات مفیدی در مورد خانه پری فورم I-765 آمده است:

 

 • در بخش ۱، دلیل درخواستی - گزینه 1.a مجوز اول برای پذیرش وظیفه و یا هم گزینه 1.b تعویض مجوز گم شده، دزدی شده یا تخریب شده را انتخاب کنید.
 • در بخش ۲، از لیست کشورها، افغانستان را بعنوان محل تولد انتخاب کنید. (سوالات 19c.) و/یا کشور تابعیت تان را به عنوان " افغانستان" انتخاب کنید (سوالات 18.a. و 18.b.).
 • در بخش ۲، سوال ۲۷، معلومات در مورد کتگوری واجد شرایط بودن شما، “(c)(11)” بنویسید. این شماره کتگوری نمبر برای پرولی ها میباشد. برای معلومات بیشتر به ویب سایت فورم Form I-765 مراجعه کنید.
 • یک کاپی فورم I-94، پاسپورت یا سایر اسناد مسافرتی خود را پیدا کنید که نشان می دهد به دلایل عاجل بشردوستانه یا دلایل دیگر قابل توجه طبق INA 212(d)(5) در ایالات متحده اقامت مشروط دریافت کرده اید. برای معلومات بیشتر در مورد دریافت I-94 به این ویب سایت Form I-94 webpage مراجعه کنید.
    • اگر پاسپورت ندارید، می‌توانید از A-Number برای دریافت آنلاین فورم I-94 خود در سایت بالا با انتخاب گزینه «دریافت آخرین I-94» استفاده کنید. شماره A-Number خود را در قسمت شماره پاسپورت وارد کنید و در قسمت کشور صادرکننده پاسپورت عبارت USA را وارد کنید.
 • مطمئن شوید تمام بخش های فورم را خانه پری کنید. ما درخواست شما را در صورتی که یکی از بخش هایی ذیل در آن خانه پوری نشده باشد نمی پذیریم:
    • بخش ۱- دلیل برای ارسال درخواست
    • بخش ۲- نام خانوادگی
    • بخش ۲- تاریخ تولد
    • بخش ۲- آدرس
    • بخش ۲- کتگوری واجد شرایط بودن
    • بخش ۳- امضاء
 • فورم I-765 را با یک کاپی فورم I-94، پاسپورت یا دیگر اسناد سفر که در بالا ذکر شده است تسلیم دهید.

 

معلومات در مورد درخواستی برای وظیفه قبل از اینکه شما کارت مجوز کار خود را دریافت کنید:

 

زمانیکه برای کار درخواست می کنید، کارفرما شما را لازم میدارد تا فورم I-9 (فورم تائید واجد شرایط بودن برای کار) را خانه پوری کنید. فورم I-9 شامل لستی از اسناد است که یک کارمند احتمالی می تواند برای تأیید واجد شرایط بودن خود برای کار در ایالات متحده آنرا ارائه کند. طبق قوانین جدید، فورم I-94 تان که تاریخ آن ختم نشده یا منقضی نشده باشد می‌تواند به‌ مدت ۹۰ روز از تاریخ استخدام جایگزین EAD به‌ عنوان سند لست A شود. افرادی که فورم I-94 خود را در زمان اقامت مشروط خود در ایالات متحده دریافت کرده اند، باید به ویب سایت فورم I-94 اداره گمرک و محفاظت مرزی ایالات متحده Form I-94 website مراجعه کنند تا یک کاپی فورم I-94 خود را مشاهده و چاپ کنند.

 

بعد از ۹۰ روز از تاریخ استخدام، دارندگان اقامت مشروط باید یک فورم I-765 منقضی نشده، کارت مجوز کار (EAD)، یا کارت سوشیال سیکوریتی غیر محدود و اسناد شناسایی قابل قبول از لیست B فهرست اسناد قابل قبول برای فورم I-9 را که شامل (لایسنس دریوری یا کارت شناسایی صادر شده توسط یک ایالت) میباشد، ارائه کنند. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالت متحده یا USCIS راهنمایی های بیشتری را در مورد تکمیل فورم I-9 به کارفرمایان ارائه خواهد کرد.

 

بخاطر داشته باشید که کارت سوشیال سیکوریتی که فاقد محدودیت وظیفوی باشد برای دارندگان اقامت مشروط و افرادی که به طور دائم در ایالات متحده پذیرفته نشده اند در دسترس نیست. ویب سایت انواع کارت های سوشیال سیکوریتی اداره سوشیال سیکوریتی را برای معلومات بیشتر مشاهده کنید: https://www.ssa.gov/ssnumber/cards.htm.

 

اگر یک کارفرما/صاحب کار احتمالی اصرار دارد که به کارت مجوز کار شما ضرورت است یا از این تغییر جدید آگاهی ندارد، دارندگان اقامت مشروط می توانند این لینک ویب سایت دفتر USCIS را با آنان شریک سازند که این تغییر را تشریح کرده است: https://www.e-verify.gov/about-e-verify/whats-new/certain-afghan-and-ukrainian-parolees-are-employment-authorized-incident.   

 

اگر آنها هنوز هم اسناد جایگزین را قبول نکردند، با شماره تلیفون رایگان کارگران، بخش حقوق مهاجر و کارمند (IER) https://www.justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section  به شماره ۷۶۸۸-۲۵۵-۸۰۰-۱ (تماس صوتی) یا ۲۵۱۵-۲۳۷-۸۰۰-۱ (امکانات تماس برای افراد با مشکلات شنوایی یا گفتاری) تماس برقرار کنید. بخش حقوق مهاجر و کارمند با کارفرمایان تماس گرفته و طرزالعمل های درست تائید اسناد را به آنها توضح میدهد. خدمات ترجمه در صورت درخواست قابل دسترس میباشد.

 

برای معلومات بیشتر از این ویب سایت دیدن کنید: https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals.