اگر دارای اقامت مشروط بشردوستانه در ایالات متحده هستید، شما باید هر گونه نقل مکان و تغییر آدرس محل زندگی خود را طی مدت ۱۰ روز، به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) اطلاع دهید، حتی اگر به یک محل موقتی نقل مکان می کنید. گزارش دهی آدرس فزیکی شما الزامی بوده و یکی از شرایط اقامت مشروط شما می باشد. بیشتر افراد می توانند آدرس خود را به دو طریق تغییر دهند:

 

۱. اگر در حال حاضر حساب آنلاین USCIS دارید:

 

به حساب آنلاین خود از این طریق USCIS online account داخل شده و آدرس قدیم خود را با آدرس جدید تغییر دهید.

 

۲. اگر شما حساب آنلاین USCIS ندارید:

 

اگر شما حساب آنلاین ندارید می توانید فورم AR-11 (فورم تغییر آدرس افراد غیر شهروند) را با استفاده از این لینک خانه پوری کنید: https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do.

 

گزینه اول: اگر شما درخواستی مربوط به مهاجرت را به USCIS تسلیم کرده اید ولی تا اکنون جواب، کارت یا اسنادی را دریافت نکرده اید، گزینه "بلی" را انتخاب کنید. خانه پری فورم AR-11 بصورت آنلاین آدرس شما را در تمام درخواست ها، عریضه ها، یا درخواستی هایی که در این فورم شامل میسازید تغییر خواهد داد.

 • بعد از کلیک کردن روی گزینه "بلی" یک فهرستی در مورد دوسیه مهاجرت در پایین باز می شود سپس درخواست، عریضه و یا نمبر درخواست را انتخاب کرده و در کنار آن نوع درخواست را تعیین کنید. سپس نمبر رسیدی که پس ازخانه پوری از USCIS دریافت کرده اید را نوشته و زیپ کد محلی را که در موقع خانه پری استفاده کرده اید را درج کنید.
 • در قسمت پایین تر نام و تاریخ تولد تان را بنویسید.
 • سپس آدرس قدیمی و همچنان آدرس جدید خود را بنویسید.
 • اگر شما در خانه فرد دیگری زندگی می کنید، نام آن فرد را در باکس C/O درج کنید. اگر آدرس پستی با آدرسی که در قمست بالای برای آدرس جدید نوشته اید عین چیز باشد بالای (آدرس پستی و آدرس جدید عین شکل است) یا (Mailing address same as new address above) کلیک کرده و دکمه تائید یا (Confirm) را فشار دهید. اگر تغییر آدرس بطور موقتی باشد بالای (Enter Mailing Address When Different From New Address) کلیک کرده و دکمه تائید یا " CONFIRM " را فشار دهید.
  نوت: اگر شما گزینه (Enter Mailing Address When Different From New Address) را انتخاب کردید حتمأ زمانی که توانایی دریافت پست در آدرس جدید تان را داشتید، دوباره تغییر آدرس را انجام دهید. زمانی که این تغییر آدرس را انجام می دهید هیچ نامی را در بخش C/O ننوشته و (Mailing address same as new address above) را انتخاب کنید.
 • ایمیل آدرس خود را وارد کنید.
 • نام فردی را که این فورم را خانه پوری کرده درج کنید.
 • حروفی را که در بخش "Security check" می بینید دوباره تایپ کنید.
 • بالای باکس ای کلیک کنید که متن آن چنین است: با پذیرفتن این امضای الکترونیکی، درخواست کننده یا متقاضی،‌ والدین یا سرپرست وی یا نماینده حقوقی وی تائید میدارد که تمام معلومات ارائه شده دراین فورم صحت و درست میباشد.
 • بالای دکمه تسلیم دهی یا Submit کلیک کنید.

 

گزینه دوم: اگر شما درخواستی یا عریضه مربوط به مهاجرت را نزد اداره USCIS خانه پوری نکرده اید گزینه "نخیر" یا (NO) را انتخاب کنید. تمام مراحل بالا را تعقیب کنید ولی از شما در مورد وارد کردن معلومات دوسیه های مهاجرتی تان پرسیده نمیشود.

 

نکته مهم: تغییر دادن آدرس نزد اداره پست ایالات متحده (USPS)، آدرس شما را نزد خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) تغییر نمی دهد. برای دریافت مکاتبات مهم در پست باکس خانه تان، نیاز دارید که آدرس خود را در اداره پست USPS نیز تغییر دهید. شما این کار را بصورت آنلاین از طریق این لینک انجام داده میتوانید:

https://moversguide.usps.com/mgo/disclaimer?referral=UMOVE