کریدت کارت یک وسیله اقتصادی می باشد که به شما این امکان را می دهد که مقدار کمی پول قرض گرفته و آن را به سرعت پرداخت کنید. همچنین استفاده از کریدت کارت به شما کمک می کند تا سابقه کریدت خود را بهبود بخشیده و بانک ها در صورتی که در آینده درخواست قرضه داشته باشید آن را مد نظر خواهند گرفت. اگر مقدار مصرف شده کریدت کارت خود را در ظرف یک ماه در روز مشخص آن پرداخت کنید، هیچ سود و فیس پرداخت نخواهید کرد. اما اگر مقدار مصرف شده از کریدت کارت خود را در ظرف یک ماه بصورت کامل پرداخت نکنید، بالای مبلغی که پرداخت نکرده اید سود وضع میگردد. مقدار سود بالای هر مقدار پولی که بعد از یک ماه پرداخت نگردد بسیار زیاد بوده و میتواند به سرعت به مقدار قرض شما اضافه نماید. همچنان اگر شما حداقل مبلغ تعیین شده را در تاریخ مشخص آن پرداخت نکنید، جریمه ای نیز وجود دارد. پس از کریدت کارت فقط برای پرداخت مصارفی استفاده کنید که در ظرف یک ماه می توانید آن را بازپرداخت کنید. با اینکه شبیه هم هستند، اما کریدت کارت با کارت نقدی (دیبت کارت) متفاوت است. هنگامی که شما برای چیزی پول پرداخت می کنید، یک کارت نقدی یا دیبت کارت پول را بلافاصله از حساب بانکی شما وضع می کند.

 

چطور می توانم یک کریدت کارت بگیرم؟

 

بانک ها در زمان صادر کردن کریدت کارت به دقت درخواستی ها را بررسی می کنند. آنها می خواهند مطمئن شوند که پول هایی را که از طریق کریدت کارت قرض می دهند، بازپرداخت خواهد شد. بانک ها از شرکت دیگری به نام اتحادیه کریدت درخواست می کنند تا سوابق درخواست کننده را مورد بررسی قرار دهند تا دیده شود که فرد آیا از دیگر قرضه های گرفته شده قرضدار است یا آیا درخواست کننده ها سر وقت قرضه ها و بل های خود را پرداخت نموده اند یا خیر. با استفاده ازاین معلومات اتحادیه کریدت یک شماره یا کریدت اسکور را برای درخواست کننده محاسبه می کند. بانک ها هنگامی یک کریدت کارت را صادر می کنند که شماره یا کریدت اسکور فرد با معیارهای آنها مطابقت داشته باشد. شماره یا کریدت اسکور با نمبر سوشیال سیکوریتی وصل است و اکثر شرکت های کریدت کارت نمبر سوشیال سیکوریتی را در فورم های خود درخواست می کنند. پس اگر هدف شما ساخت سابقه اعتبار یا کریدت است خیلی مهم است که برای دریافت کریدت کارت، شما سوشیال سیکوریتی نمبر داشته یا برای آن درخواست دهید.

 

اگر من هیچ گونه سابقه اعتبار یا کریدت نداشته باشم چی؟

 

یک راه برای گرفتن کریدت کارت در صورتی که هیچ گونه سابقه اعتبار یا کریدت نداشته باشید وجود دارد. اگر شما مبلغی را به عنوان سپرده نقدی در بانک بگذارید آنها به اندازه همان مقدار پول برایتان یک کریدت کارت برای شروع صادر خواهند کرد. شما نمی توانید بیشتر از همان پولی که پرداخت کردید استفاده کنید اما اگر بل های خود را سر وقت در هر ماه پرداخت کنید، ممکن به شما یک کریدت کارت استندرد داده شود که نیازی به سپرده نقدی از طرف شما ندارد. همچنان شما می توانید سابقه کریدت خود را با پرداخت ماهوار پول استفاده شده از کریدت کارت تان ایجاد کنید.