اگر شما یک شهروند یا تبعه ایالات متحده هستید، همسر، اطفال مجرد زیر ۲۱ سال و والدین شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت فوری از افغانستان به ایالات متحده باشند. شهروندان ایالات متحده همچنین میتوانند برای خواهر و برادر و اطفال بالغ متاهل و مجرد بالای ۲۱ سال درخواست دهند، ولی این کتگوری مهاجرت دارای سهمیه های محدود سالانه هستند، لهذا ویزه ممکن است برای چندین سال در دسترس نباشد. پروسه را با پر کردن فورم I-130 عریضه یا درخواستی برای اعضای فامیل بیرون از آمریکا با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز کنید. اگر USCIS درخواستی یا عریضه شما را منظور کند، مرکز ملی ویزه (NVC) با اعضای فامیل شما تماس خواهد گرفت تا برای ویزای مهاجرتی خود درخواست دهند. همچنان، NVC برای اینکه تعیین کند که اقارب شما واجد شرایط دریافت ویزه مهاجرت هستند، از شما تقاضای دریافت اسناد اضافی به شمول فورم حمایت مالی I-864 را خواهد کرد تا نشان دهید که از لحاظ مالی شما قادر هستید تا فامیل خود را بعد از اینکه به ایالات متحده رسیدند، تأمین و تمویل کنید.

 

نکته مهم: پروسه الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل و همچنان ارائه اسناد لازمی برای اثبات روابط فامیلی اعضای واجد شرایط فامیل می‌تواند مغلق و پیچیده باشد، لهذا بهتر است تا شما با یک ارائه‌ کننده خدمات حقوقی واجد شرایط مشورت کنید تا در تعیین اینکه آیا بستگان شما واجد شرایط پیوستن به شما در ایالات متحده هستند یا خیر، مشوره دهد و یا شما را در قسمت تکمیل پروسه درخواستی کمک کند.

 

نکته مهم: شما نباید برای همراهی کردن اعضای فامیل خود به افغانستان سفر کنید. شما لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای فامیل شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند. اگر در افغانستان هم باشید، دولت ایالات متحده در قسمت خروج عاجلتر اعضای فامیل شما کمک نخواهد کرد.

 

برای کسب معلومات در مورد الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل با داشتن وضعیت های مهاجرتی دیگر، از لینک های مرکز راهنمای Settle In ذیلأ دیدن کنید:

 

ساکنین دایمی قانونی (دارندگان گرین کارت) والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی از طریق برنامه ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

پناهجویان (Refugees) و پناهندگان (Asylees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

دارندگان اقامت مشروط (Parolees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان