اگر شما دارنده اقامت دایمی قانونی (دارنده گرین کارت) هستید و وضعیت اقامت دایم خود را بر اساس درخواست ویزای مهاجرت ویژه (SIV) به دست نیاورده اید، همسر و اطفال مجرد زیر ۲۱ سال و پسران و دختران بالغ مجرد شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت از افغانستان به ایالات متحده باشند.

 

این پروسه با ثبت نمودن فورم I-130 عریضه یا درخواستی برای اعضای فامیل بیرون از آمریکا نزد خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می شود. اگر USCIS درخواستی یا عریضه شما را منظور کند، مرکز ملی ویزه (NVC) با اعضای فامیل شما تماس خواهد گرفت تا برای ویزای مهاجرتی خود درخواست دهند. همچنان، NVC برای اینکه تعیین کند که اقارب شما واجد شرایط دریافت ویزه مهاجرت هستند، از شما تقاضای دریافت اسناد اضافی به شمول فورم حمایت مالی I-485 را خواهد کرد تا نشان دهید که از لحاظ مالی شما قادر هستید تا فامیل خود را بعد از اینکه به ایالات متحده رسیدند، تأمین و تمویل کنید.

 

یادداشت: اگر از طریق برنامه ویزای مهاجرت ویژه (SIV) اقامت دایمی قانونی خود را کسب کرده اید، اعضای فامیل شما ممکن است گزینه های دیگری برای مهاجرت به ایالات متحده داشته باشند. اگر از طریق برنامه ویزای مهاجرت ویژه افغانستان (SIV) اقامت دایمی قانونی خود را کسب کرده اید، برای دریافت معلومات بیشتر در مورد درخواستی برای اعضای فامیل، از این لینک مرکز راهنمای Settle In دیدن کنید:

https://www.settlein.support/hc/fa-af/articles/8948885466653

 

نکته مهم: پروسه الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل و همچنان ارائه اسناد لازمی برای اثبات روابط فامیلی اعضای واجد شرایط فامیل می‌تواند مغلق و پیچیده باشد، لهذا بهتر است تا شما با یک ارائه‌ کننده خدمات حقوقی واجد شرایط مشورت کنید تا در تعیین اینکه آیا بستگان شما واجد شرایط پیوستن به شما در ایالات متحده هستند یا خیر، مشوره دهد و یا شما را در قسمت تکمیل پروسه درخواستی کمک کند.

 

نکته مهم: شما نباید برای همراهی کردن اعضای فامیل خود به افغانستان سفر کنید. شما لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای فامیل شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند. اگر در افغانستان هم باشید، دولت ایالات متحده در قسمت خروج عاجلتر اعضای فامیل شما کمک نخواهد کرد.

 

برای کسب معلومات در مورد الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل با داشتن وضعیت های مهاجرتی دیگر، از لینک های مرکز راهنمای Settle In ذیلأ دیدن کنید:

 

اتباع ایالات متحده والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی از طریق برنامه ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

پناهجویان (Refugees) و پناهندگان (Asylees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

دارندگان اقامت مشروط (Parolees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان