اگر با وضعیت مهاجرت ویژه در ایالات متحده پذیرفته شده اید، و همسر یا اطفال مجرد زیر سن ۲۱ سال خود را در درخواستی اصلی SIV برای تایید (COM Approval) شامل کرده بودید،‌ ولی آنها شما را به ایالات متحده همراهی نکرده اند، اعضای فامیل شما ممکن است شامل پروسه دریافت ویزه ایالات متحده امریکا شده و ویزه شان تحت عنوان ویزه مهاجرت ویژه یا SIV برای پیوستن با اعضای فامیل پروسس گردد. شما باید با مرکز ملی ویزه از طریق ایمیل آدرس NVCSIV@state.gov تماس بگیرید و تقاضای انتقال کیس به نزدیکترین سفارت یا قنسولگری ایالات متحده را که اعضای فامیل شما بتوانند به آن دسترسی داشته و به مصاحبه حاضر شوند، کنید. توجه داشته باشید که در حال حاضر پروسه طی مراحل ویزه برای افراد در داخل افغانستان میسر نیست. اگر کیس قبلاً به سفارت یا قنسولگری ایالات متحده در خارج از افغانستان منتقل شده است، لطفأ از ویب سایت سفارت ایالات متحده usembassy.gov دیدن کنید و با آن سفارت یا قنسولگری ایالات متحده که کیس فامیل شما به آن منتقل شده، تماس بگیرید. برای معلومات بیشتر، به ویب سایت وزارت امور خارجه مراجعه کنید.

 

اگر در ابتدا به عنوان دارنده SIV وارد ایالت متحده نشده اید، ولی بعداً وضعیت مهاجرتی خود را به SIV تغییر داده اید، و اگر قبل از تغییر وضعیت مهاجرت تان به SIV ازدواج کرده اید یا صاحب طفل شده اید، همسر یا طفل شما که خارج از ایالات متحده باشند، ممکن است به کیس SIV شما اضافه شوند و برای دریافت ویزه ایالات متحده تحت عنوان ویزه مهاجرت ویژه یا SIV برای پیوستن با اعضای فامیل پروسس شوند. شما فورم I-824 درخواستی برای اجراآت روی یک درخواستی یا عریضه از قبل منظور شده را با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) ثبت و ارسال میکنید. اگر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) درخواستی یا عریضه شما را منظور کند، NVC با شما و اعضای فامیل شما تماس می گیرد تا پروسه درخواست ویزه مهاجرت را شروع کنید.

 

اگر شما پس از اینکه در ایالات متحده به عنوان دارنده SIV پذیرفته شدید یا پس از اینکه اقامت دایمی قانونی دریافت کردید ازدواج کرده یا صاحب طفل شدید، در اینصورت، اعضای فامیل شما واجد شرایط پروسه SIV برای پیوستن با اعضای فامیل نمیباشند. در عوض، از این لینک مرکز راهنمای Settle In دیدن کنید: ساکنین دایمی قانونی (دارندگان گرین کارت) والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان: https://www.settlein.support/hc/fa-af/articles/8948885466653

 

نکته مهم: پروسه الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل و همچنان ارائه اسناد لازمی برای اثبات روابط فامیلی اعضای واجد شرایط فامیل می‌تواند مغلق و پیچیده باشد، لهذا بهتر است تا شما با یک ارائه‌ کننده خدمات حقوقی واجد شرایط مشورت کنید تا در تعیین اینکه آیا بستگان شما واجد شرایط پیوستن به شما در ایالات متحده هستند یا خیر، مشوره دهد و یا شما را در قسمت تکمیل پروسه درخواستی کمک کند.

 

نکته مهم: شما نباید برای همراهی کردن اعضای فامیل خود به افغانستان سفر کنید. شما لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای فامیل شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند. اگر در افغانستان هم باشید، دولت ایالات متحده در قسمت خروج عاجلتر اعضای فامیل شما کمک نخواهد کرد.

 

برای کسب معلومات در مورد الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل با داشتن وضعیت های مهاجرتی دیگر، از لینک های مرکز راهنمای Settle In ذیلأ دیدن کنید:

 

اتباع ایالات متحده والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی (دارندگان گرین کارت) والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

پناهجویان (Refugees) و پناهندگان (Asylees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

دارندگان اقامت مشروط (Parolees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان