گر با اقامت مشروط یا پرول به ایالات متحده پذیرفته شده اید و در حال حاضر هم با اقامت مشروط یا پرول در ایالات متحده بسر میبرید، ویا با اقامت مشروط یا پرول به ایالت متحده پذیرفته شده بودید و بعدأ وضعیت محافظت شده موقت (TPS) برای شما اعطا شده است، همسر شما و اطفال مجرد شما که در ۱۴ اگست سال ۲۰۲۱ کمتر از ۲۱ سال سن داشتند و در افغانستان جا مانده اند؛ ممکن است واجد شرایط پذیرش در ایالات متحده به عنوان پناهجو باشند. اگر هنگام ورود به ایالات متحده کمتر از ۱۸ سال سن داشتید، پس از ۱۴ آگست ۲۰۲۱ وارد ایالات متحده شده اید و والدین یا سرپرست قانونی دارید که خارج از ایالات متحده است، والدین یاسرپرست قانونی شما و/یا خواهران و برادران مجرد زیر سن ۲۱ سال تان ممکن است واجد شرایط پذیرش در ایالات متحده به عنوان پناهنده باشند.

 

برای درخواست، شما باید فورم Form DS-4317 را که بشکل آنلاین قابل دسترس برای تکمیل و خانه پری است، خانه پری و تکمیل کنید. اعضای خانواده که واجد شرایط نقل مکان به کشور سوم هستند، ممکن است از طریق برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده برای اسکان مجدد در ایالات متحده در نظر گرفته شوند. کمک دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان تضمینی برای پذیرش در ایالات متحده نیست. هر فرد باید قبل از دریافت تاییدی برای نقل مکان به ایالات متحده، بازرسی امنیتی را پشت سر بگذارد. برای تکمیل این فورم، دارندگان اقامت مشروط یا پرول باید اسناد و مدارک زیر را در دسترس داشته باشند:

  • سند جواز کار (EAD)
  • EAD ندارند، آنها برای تکمیل این فورم به نمبر USCIS (A-Number یا شماره ثبت مهاجران) و سایر مدارک، مانند فورم I-94 خود نیاز خواهند داشت. برای معلومات بیشتر در مورد یافتن فورم I-94، به صفحه اداره حفاظت از گمرکات و سرحدات ایالات متحده مراجعه کرده و به صفحه Form I-94 webpage برای دارندگان اقامت مشروط یا پرول مراجعه کنند.

دارندگان اقامت مشروط یا پرول همچنین باید اسناد زیر را از طرف همسر قانونی و اطفال مجرد زیر سن ۲۱ سال خود که خارج از ایالات متحده هستند، در دسترس داشته باشند:

  • نکاح خط یا سند ازدواج – برای همسر قانونی شما
  • کارت تولد – برای اطفال زیر ۲۱ سال شما
  • تذکره – برای هر یک از اعضای فامیل
  • پاسپورت (در صورت موجودیت) – برای هر یک از اعضای فامیل (نکته: برای هر یک از اعضای فامیل یک پاسپورت قابل اعتبار لازم است)

یک نکته را بیاد داشته باشید که به طور کلی، تنها ازدواج قانونی (اول) یک ازدواج چندهمسری برای مقاصد مهاجرتی قابل اعتبار شمرده میشود، مگر اینکه سند طلاق/فوت را بتوانید به عنوان مدرکی مبنی بر پایان ازدواج اول تان به همراه نکاح خط و سند ازدواج برای زوج های بعدی تان ارائه کنید. تعدد زوجات یا چند همسری یک عمل مذهبی یا عنعنه و عرف تاریخی داشتن بیش از یک همسر در عین زمان است. ازدواج های چندهمسری طبق قوانین افغانستان قانونی است، اما در تمام ایالت های ایالات متحده این عمل غیرقانونی است. قانون ایالات متحده ازدواج های چندهمسری را به رسمیت نمی شناسد. اگر فردی به ازدواج چندهمسری خود ادامه دهد که قبل از آمدن به ایالات متحده در آن بوده یا ازدواج چندهمسری جدیدی را در ایالات متحده آغاز کند، ممکن است درخواست یا عریضه مهاجرتی وی رد شود.

 

نکته مهم: پروسه الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل و همچنان ارائه اسناد لازمی برای اثبات روابط فامیلی اعضای واجد شرایط فامیل می‌تواند مغلق و پیچیده باشد، لهذا بهتر است تا شما با یک ارائه‌ کننده خدمات حقوقی واجد شرایط مشورت کنید تا در تعیین اینکه آیا بستگان شما واجد شرایط پیوستن به شما در ایالات متحده هستند یا خیر، مشوره دهد و یا شما را در قسمت تکمیل پروسه درخواستی کمک کند.

 

نکته مهم: شما نباید برای همراهی کردن اعضای فامیل خود به افغانستان سفر کنید. شما لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای فامیل شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند. اگر در افغانستان هم باشید، دولت ایالات متحده در قسمت خروج عاجلتر اعضای فامیل شما کمک نخواهد کرد.

 

برای کسب معلومات در مورد الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل با داشتن وضعیت های مهاجرتی دیگر، از لینک های مرکز راهنمای Settle In ذیلأ دیدن کنید:

 

اتباع ایالات متحده والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی (دارندگان گرین کارت) والحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

ساکنین دایمی قانونی از طریق برنامه ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان

 

پناهجویان (Refugees) و پناهندگان (Asylees) و الحاق یا یکجا شدن مجدد با فامیل های افغان شان