هنگام دسترسی به سیستم مراقبت های صحی ایالات متحده، مهم است که به یاد داشته باشید که شما هم حقوق و هم مسئولیت هایی دارید.

 

حقوق مریض

 

به عنوان یک مریض، هنگام دسترسی به مراقبت های صحی از حقوق ذیل برخوردار هستید:

 

رضایت

 

در بیشتر موارد شما حق دارید با هر درمانی که به شما پیشنهاد می شود موافقت یا مخالفت کنید. به عنوان مثال، اگر داکتر شما دوایی را پیشنهاد می کند و به دلیل عوارض جانبی ذکر شده در مصرف آن مردد هستید، حق شماست که نگرانی خود را اظهار کنید و بپرسید که آیا دوا ها یا روش های جایگزینی دیگری برای درمان مشکل شما وجود دارد یا خیر. شما تصمیم نهایی را در مراقبت های صحی خود دارید.

 

حق دسترسی به معلومات صحی شما

 

شما حق دسترسی به معلومات صحی خصوصی خود را دارید. هیچ کس دیگری نمی تواند بدون اجازه شما به این معلومات دسترسی داشته باشد، از جمله اعضای فامیل یا حتی داکتران به جز از داکتر خود تان. به استثنای چند مورد، معلومات شما تا زمانی که اجازه اشتراک‌گذاری آن را ندهید، محرمانه می‌ماند. 

 

حق ترجمه و ترجمان

 

به عنوان یک مریض، شما حق دارید بدون هیچ هزینه ای از هر ارگان صحی که بودجه فدرال دریافت می کند، به زبان دلخواه خود خدمات ترجمانی دریافت کنید (به عنوان مثال، هر ارگان صحی که بودجه Medicaid دریافت می کند). اما توجه داشته باشید که اجرای این حق ممکن است سخت باشد و به محیط صحی مشخص و حتی ارائه کننده گان مراقبت های صحی بستگی دارد.

 

حق احترام به سنت های مراقبت های صحی و انتخاب یک داکتر جدید

 

سیستم مراقبت های صحی ایالات متحده بزرگ است و شامل داکتران با سابقه های مختلف میباشد. برخی ممکن است با سنت های شما آشنا نباشند. اگر احساس می‌کنید که داکتر یا معالج تان به کسی که هستید، از جایی که آمده‌اید یا اعتقادات تان احترام نمی‌گذارد، می‌توانید داکتر یا معالج جدیدی را انتخاب کنید که بیمه صحی شما را بپذیرد.

 

مسئولیت ها

 

در کنار حقوقی که به عنوان مریض در سیستم مراقبت های صحی ایالات متحده دارید، مسئولیت هایی نیز دارید.

 

رعایت قرار ملاقات ها و حضور به موقع

 

ارائه کنندگان مراقبت های صحی بسیار مصروف هستند. حضور به موقع شما تضمین می کند که کارمندان مراقبت های صحی می توانند به برنامه خود پایبند باشند و قرار ملاقات سایر مریضان تحت تأثیر قرار نگیرد. اکثر ارايه کنندگان مراقبت های صحی در صورت تأخیر یا از دست دادن قرار ملاقات از قبل تعین شده، شما را جریمه چارج میکنند. اگر می‌دانید که نمی‌توانید به نوبت خود بروید، یا اگر دیر کردید، به اسرع وقت با معاینه خانه داکتر خود تماس گرفته و آنها را اطلاع دهید.

 

 صداقت و صراحت

 

مراقبت داکتر شما بستگی به این دارد که چقدر با آنها صادق هستید و باز صحبت میکنید. دلیل اینکه داکتران در مورد سوابق صحی شما سؤال می پرسند، به خصوص در اولین ملاقات یا ویزیت، این است که بتوانند تاریخچه ای صحی تان را ایجاد کنند، معلومات مهم را بنویسند و سپس بر اساس ترکیبی از تخصص خود و معلوماتی که شما برای شان ارائه کردید، مشکل صحی شما را تشخیص دهند. صداقت با داکتر معالج تان تضمین می کند که بهترین مراقبت ممکن را دریافت کنید.

 

پیروی از دستورالعمل ها

 

در حالی که حق دارید نگرانی های خود را با داکتر معالج خود در مورد دستورالعمل های او مطرح کنید، اگر با دستورالعمل های داکتر خود راحت هستید، مسئولیت پیروی از آنها بر عهده شماست. عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند منجر به طولانی شدن پروسه معالجه شما گردد.