توبرکلوز یا سل یک بیماری جدی ناشی از باکتریا است که از طریق هوا از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این بیماری معمولأ شش ها را مصاب می کند. هنگامیکه یک فرد مبتلا به عفونت توبرکلوز سرفه میکند یا عطسه میزند، قطرات مایع حاوی باکتریای توبرکلوز را به هوا آزاد می کند. اگر فرد دیگری هوای حاوی این قطرات را استنشاق یا تنفس کند، ممکن است آلوده به این مرض شود. توبرکلوز یا سل می تواند باعث عوارض جدی صحی و حتی مرگ شود. بسیار مهم است که هر فرد مبتلا به مرض سل یا توبرکلوز فوراً تحت معالجه و درمان قرار گیرد تا از صحت خود و افراد خانواده و جامعه محافظت کند.

 

 

هنگامیکه افراد به باکتریای توبرکلوز مبتلا می شوند، ممکن به مرض توبرکلوز یا سل و یا هم عفونت سل پنهان، که به نام LTBI نیز شناخته می شود، مصاب شوند. مرض سل یک عفونت توبرکلوز فعال است، به این معنی که این مرض نیز در بدن فعال میباشد. فرد مصاب به مرض سل اکثر اوقات احساس مریضی می کند و می تواند دیگران را نیز مبتلا سازد. عفونت سل پنهان یا LTBI زمانی است که باکتریا در بدن فرد وجود داشته ولی این باکتریا "فعال" نباشد. افراد مبتلا به LTBI احساس مریضی نمی کنند و نمی توانند دیگران را مبتلا سازند. تنها راهی که افراد مبتلا به LTBI متوجه می شوند که عفونت سل پنهان دارند، آزمایش خون یا پوست برای تشخیص سل است.

 

 

با این حال، LTBI می تواند در آینده به سل فعال یا بیماری سل تبدیل شود و صحت فرد و اعضای خانواده و جامعه را در معرض خطر قرار دهد. به همین دلیل، افراد مبتلا به LTBI باید با ارائه کننده مراقبت های صحی خود کار کنند تا مطمئن شوند که درمان کامل را از این بابت دریافت کنند.

 

 

اعضای جامعه افغان بحیث بخشی از پروسه تغییر وضعیت مهاجرتی شان برای توبرکلوز یا سل آزمایش می شوند. برای دریافت معلومات بیشتر در مورد توبرکلوز به زبان دری، لطفاً به این مطلب مرکز کنترول بیماری ها (CDC) مراجعه کنید: https://www.cdc.gov/tb/publications/faqs/pdfs/QA_TB_2021_508-Dari.pdf