Settle In

  • چطور می‌توانیم کمک کنیم؟

  • سیتل ان (Settle In) با افغان هایی که در ایالات متحده مستقر میشوند کمک میکند. کارمندان دری و پشتو زبان ما آماده ارائه پاسخ  به سوالات شما در مورد زندگی در ایالات متحده و واضح ساختن معلومات در مورد اسکان مجدد می باشند. ما در ساعات معمول کاری فعالیت نموده و تلاش می نماییم تا به پیام های شما در ظرف ۷۲ ساعت پاسخ دهیم.