معاینه های صحتمندی زنان فرصتی برای بررسی صحت کلی یک زن میباشد. این معاینه ها شامل صحت جسمی، صحت روانی و وضعیت اجتماعی است. معاینه صحتمندی زنان شامل چک کردن قد و وزن، فشار خون و نبض شما، بررسی واکسین های شما و معاینات دیگر با در نظر داشت اینکه شما چگونه احساس میکنید، میباشد. همچنین، این معاینه ها معمولاً شامل سه مورد معاینه سینه، معاینه لگن خاصره و تست یا معاینه پاپ (معاینه برای بررسی مشکلاتی از جمله سرطان دهانه رحم) می باشد.

 

داکتران در ایالات متحده توصیه میکنند که زنان پس از آغاز مقاربت جنسی یا پس از آنکه به سن ۲۱ سالگی رسیدند باید سالانه یک بار برای «معاینهٔ صحتمندی زنان» مراجعه کنند. این معاینه ممکن است با آنچه در افغانستان توصیه یا انجام میشود متفاوت باشد. داکتران در ایالات متحده معاینه های منظم صحتمندی زنان را به تمامی زنان، صرف نظر از اینکه آنها از نظر جنسی فعال هستند یا خیر، به این دلیل توصیه می کنند که این معاینه ها میتواند امراض را به اسرع وقت و زمانی که به آسانی قابل تداوی یا مدیریت هستند، شناسایی کند. این معاینات نه تنها وقتی که شما یک مشکل صحی دارید، بلکه به عنوان بررسی منظم صحت کلی شما انجام می شود. این معاینات همچنین یک فرصتی را به شما فراهم می کند تا هر گونه شکایتی که دارید را با دکتر تان شریک سازید یا سوالاتی را که در ارتباط به صحت زنان دارید بپرسید. از جمله عادات ماهوار غیر نارمل و خونریزی، تغییرات در خُلق و خوی، درد شدید در جریان عادت ماهوار، تنظیم خانواده و سایر مشکلات صحی.

 

انواع ارائه دهندگان خدمات صحی در ایالات متحده که از صحت زنان حمایت می کنند

در ایالات متحده، کارمندان صحی مختلف به ضروریات صحی زنان رسیدگی میکنند. در حالیکه تمامی این کارمندان صحی در رابطه به موارد ابتدائی صحت زنان دانش کافی دارند، اما هر کدام از آنها در یک رشته مشخص نیز تخصص دارند و با در نظر داشت ضرورت های صحی، زنان ممکن است نزد یک یا چند کارمند صحی ذیل جهت دریافت مشوره مراجعه کند.

 

  • داکتران مراقبت های اولیه (یا PCPs) که بنام داکتران داخله عمومی، داکتران فامیلی، کار آموزان، یا داکتران اطفال نیز شناخته میشوند. اینها به انواع مختلف مشکلات صحی افراد در سنین مختلف رسیدگی می کنند. برای زنان، داکتر مراقبت های اولیه هم امکان دارد که معاینه صحتمندی زنان را انجام دهد.
  • متخصص نسائی و ولادی (OB/GYN) . داکتر نسائی داکتری است که از زنان و اطفال آنها در جریان حاملگی و ولادت مراقبت میکند. داکتر ولادی در تداوی صحت باروری زنان تخصص دارد. داکتر هایی که در این بخش تخصص دارند اکثرا هر دو وظیفه را انجام میدهند و به همین خاطر به عنوان OB/GYN یاد میشوند. داکتران OB/GYN از دوران نوجوانی الی قطع عادت ماهوار و فراتر از آن از زنان مراقبت میکنند.
  • نرس های متخصص به نرس های گفته میشود که آموزش و دیپلوم های عالی را دریافت کرده اند. آنها مراقبت های وقایوی را فراهم کرده، شرایط صحی را تشخیص داده و تداوی افرادی را که نزد آنها مراجعه میکنند مدیریت می نمایند. آنها بطور مستقلانه یا همراه با داکتران برای ارایه مجموعهٔ کاملی از خدمات مراقبت های صحی کار میکنند.
  • قابله ها به متخصصین صحی گفته میشود که دوران حاملگی، ولادت، مراقبت از نوزاد و صحت بعد از ولادت را مدیریت میکنند. قابله ها معمولاً داکتر نیستند، اما بعضی آنها نرس هستند. قابله ها ممکن است با داکتران ولادی و نسائی (OB/GYNS) و یا هم به تنهایی خود کار کنند.

 

شما میتوانید مراقبت های صحی را از کارمندان صحی مختلف در ایالات متحده دریافت کنید. مهم نیست که شما مراقبت صحی را از کدام کارمند صحی دریافت میکنید، تمامی افراد در ایالات متحده عین حقوق صحی را دارند. برای معلومات در مورد حقوق یک مریض در ایالات متحده، از این لینک مرکز راهنمایی Settle In دیدن کنید. 

https://www.settlein.support/fa-af/articles/9840143678109

 

برای معلومات مفصل در مورد آنچه در معاینه صحی زنان اتفاق می‌افتد، قسمت ۲ را در مرکز راهنمایی Settle In مطالعه کنید: معاینهٔ صحی زنان (بخش ۲: در جریان معاینه های صحی زنان چه اتفاق می‌افتد؟)

https://www.settlein.support/fa-af/articles/16179937341085

 

 

شما همچنان می توانید نسخهٔ ویدیویی این مقاله را که به زبان دری تهیه شده است از طریق این لینک مشاهده نمایید: