که تاسې په متحده ایالاتو کې میشت افغان یاست او کورنۍ مو په افغانستان کي پاتې وي، نو د کورنۍ سره د پیوستون یا بیا یوځای کیدو لپاره متحده ایالاتو ته غوښتنلیک وړاندی کولای شئ. د فورمې پروسه ستاسې د کډوالۍ د وضعیت پر اساس یو له بله توپیر لري. په ټوله کي ستاسې د کورنۍ غړي یواځې په هغه صورت کي متحده ایالاتو ته د داخلیدو اجازه لري چي غوښتنه مو د متحده ایالاتو د کډوالۍ د مامورینو لخوا ومنل شي. د پروسې په اړه د نورو معلوماتو لپاره او هم د دې لپاره چي پوه شئ چي ستاسې د کډوالۍ حالت پر اساس د کورنۍ کوم غړي مو متحده ایالاتو ته د راتللو لپاره وړ دي د سیټل د مرستې مرکز لاندې لینکونه درسره وګورئ.

 

د متحده ایالاتو اتباع او د افغان کورنۍ پیوستون یا بیا یوځای کیدل

 

قانوني دایمي اوسیدونکي او د افغان کورنۍ پیوستون یا بیا یوځای کیدل

 

د ځانګړی مهاجرت ویزو (SIV) پروګرام له لارې قانوني دایمي هستوګنه او د افغان کورنۍ پیوستون یا بیا یوځای کیدل

 

کډوال (Refugees) او پناه غوښتونکي (Asylees) او د افغان کورنۍ پیوستون یا بیا یوځای کیدل

 

پارولیان او د افغان کورنۍ پیوستون یا بیا یوځای کیدل